Prolongácie

Postup pri prolongácii preukazu ISIC.

Podanie žiadosti:

Prihláška za člena CKM pre akad. rok 2019 – 2020

  • Dokument na stiahnutie nájdete na tejto stránke vpravo.
  • Vyplnenú, podpísanú a spolu s potvrdením o platbe odovzdať na štud. oddelení, alebo v kancelárii pre evidenciu ISIC preukazov: Hviezdoslavovo nám. 18, č. d. 54 (suterén pri výťahu)

Aktualizácia fotografe:

Žiadatelia duplikátov majú možnosť si aktualizovať fotku na preukaze.

  • Súčasne s podaním žiadosti ju zaslať emailom v elektronickej forme (JPG) na email
  • Rozmer 480 x 640 bodov (3:4) farebne.
  • Svetle pozadie, pohľad priamy, viditeľné plecia, bez pokrývky hlavy a tieňov okolo nej.
  • Treba použiť digitálny fotoaparát, NIE web-kameru z notebooku alebo PC

Poplatky spojené s vydaním:

  • nového preukazu ISIC: 23,- Eur (10,– karta + 13,– licencia ISIC)
  • duplikátu platného preukazu ISIC: 15,- Eur (len plastová karta)
  • duplikátu s predĺžením platnosti licencie ISIC: 28,- Eur (15,– karta + 13,– známka ISIC)
  • prolongačnej známky ISIC: 13,– Eur (predĺženie platnosti licencie ISIC)

Uhradenie bankovým prevodom na učet školy:

  • IBAN:  SK42 8180 0000 0070 0007 2516
  • BIC / SWIFT:  SPSRSKBAXXX 
  • VS: 648006
  • ŠS: totožný ako pre uhradenie zápisného poplatku; (každý študent ho má jedinečný a môže ho získať v systéme AIS2, keď si dá zobraziť v časti poplatky príkaz na platbu)