Bedeker

Každý akademický rok je pre študentov pripravený študijný BEDEKER, ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie spojené so štúdiom na VŠVU. Študijný Bedeker je k dispozícii v elektronickej podobe.