Absolventské stáže

Zahraničné stáže určené pre absolventov VŠVU.

Viac informácií o absolventských stážach nájdete v časti: Mobilita študentov / Pracovné stáže pre absolventov