Predmety v cudzích jazykoch

Moduly pre zahraničných študentov

Táto sekcia je určená pre zahraničných študentov, ktorí sa hlásia na výmenný pobyt na VŠVU. Informácie sú v anglickom jazyku na anglickej verzii tejto stránky.