Aktualizované Covid opatrenia – Bc. prijímacie konanie

Prosím venujte pozornosť nasledujúcim informáciám

Povinnosť negatívneho AG testu

Za účelom ochrany zdravia nás všetkých vydala rektorka nariadenie, ktoré stanovuje, že počas prezenčného druhého kola prijímacích pohovorov musia všetci prítomní (očkovaní, neočkovaní aj po prekonaní covid 19, uchádzači aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci) disponovať aktuálnym negatívnym antigénnym (AG) testom.

Všetci uchádzači (očkovaní, neočkovaní aj po prekonaní covid 19), sa musia preukázať negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín pri vstupe do budovy v prvý deň prijímacích pohovorov.

Negatívny výsledok testu nie starší ako 24 h, predložený pri vstupe do budov VŠVU v prvý deň druhého kola prijímacieho konania bude platiť aj na druhý deň.

K možnostiam AG testovania viď. bod. 2) nižšie., potreba testovania tiež vedie k menšej zmene harmonogramu viď. bod 3) nižšie.

Možnosti AG testovania

VŠVU umožní uchádzačom vždy prvý z dvoch dní prijímacieho konania nechať sa ráno bezplatne otestovať na MOM v budove Drotárska 44. MOM bude pre uchádzačov dostupná v čase:

7:30 – 08:30 ráno.

Z kapacitných a organizačných dôvodov však odporúčame, pokiaľ je to možné, zariadiť si otestovanie vo vlastnej réžii pred príchodom. Zoznam MOM s ich prevádzkovou dobou a možnosťou registrácie na konkrétne termíny v Bratislave aj v ďalších v krajoch nájdete na adrese https://korona.zzz.sk

Uchádzači, ktorí budú druhé kolo prijímacieho konania absolvovať v budove na Hviezdoslavovom námestí, môžu taktiež využiť MOM na Drotárskej 44, pokiaľ sa dostavia o 7:30, avšak musia dodržať časový harmonogram. Zároveň ich informujeme aj o MOM v blízkej pešej dostupnosti Hviezdoslavova nám.:

MOM v blízkosti VŠVU na Hviezdoslavovom námestiu

MOM v blízkosti VŠVU na Hviezdoslavovom námestí

A) Kamenné námestie

 • denne 7:30 – 17:20
 • cena pri rezervácii termínu online: 9 EUR

B) Fajnorovo nábrežie 2

 • PO-ŠT 7:30 – 12:15, PI – NIE 7:30 – 17:15
 • cena pri rezervácii termínu online: 10 EUR
 • Kto by sa chcel otestovať v neskorých hodinách v nedeľu, môže využiť MOM:

C) Panská 13

 • NE: 0:00 – 23:59
 • cena pri rezervácii termínu online: 9 EUR

UPOZORNENIE 1: informácie o prevádzke vyššie uvedených MOM sú aktuálne k 12. 1. 2022, prevádzkovatelia ich môžu meniť. Aktuálne informácie budú na https://korona.zzz.sk Cez túto adresu si tiež zobrazíte a zarezervujete konkrétne termíny.

UPOZORNENIE 2: majte na pamäti, že od otestovania k obdržaniu výsledku testu môže ubehnúť aj 20 minút. Pokiaľ sa rozhodnete otestovať sa až ráno v prvý deň prijímacieho konania, je treba plánovať s dostatočnou časovou rezervou.

Úprava časového harmonogramu prijímacieho konania

Z dôvodu povinného testu a s ohľadom na prevádzkové doby MOM vedenie VŠVU upravuje harmonogram druhého kola prezenčného prijímacieho konania nasledujúcim spôsobom:

Predĺženie prezentácie uchádzačov v každom turnuse:

 • na Drotárskej ceste – 7:15 – 8:30,
 • na Hviezdoslavovom nám. 7:30 – 8:45

Zmena harmonogramu počas prijímacích pohovorov:

Prvý deň

 • 09:00-10:00 test (uchádzači môžu písať počas tohto určeného času priebežne, ak sa vyskytne časový sklz pre testovanie AG testom
 • 10:00-12:00 práca na výtvarných úlohách
 • 12:00-13:00 prestávka na obed (prispôsobí sa prestávka protipandemickým opatreniam)
 • 13:00-18.00 práca na výtvarných úlohách
 • Časový harmonogram sa prispôsobí protipandemickým opatreniam.

Druhý deň   

 • 09:00-12:00 práca na výtvarných úlohách
 • 12:00-13:00 prestávka na obed (prispôsobí sa prestávka protipandemickým opatreniam)
 • 13:00-18:00 práca na výtvarných úlohách
 • Časový harmonogram sa prispôsobí protipandemickým opatreniam.

Ak prichádzate zo zahraničia

Sledujte, prosím, aktuálne informácie o podmienkach prekročenia hraníc, ako aj ich aktuálny vývoj.

Informácie o možnostiach a podmienkach cestovania na Slovensko nájdete na stránke https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/

V súčasnosti (ku 12. 1. 2022) nemusí absolvovať povinnú karanténu po príchode plne zaočkovanej osoby (definícia na odkaze vyššie, akceptujú sa aj vakcíny Sputnik atď.).

Výnimky môžu platiť pri prílete z niektorých skôr exotických destinácií (sledujte odkaz vyššie).

Platná vyhláška umožňuje výnimku z povinnosti podstupovať po prechode hraníc karanténu aj tým, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a susedných štátoch (Poľsko, Maďarsko, ČR, Ukrajina, Rakúsko), a zároveň môžu pozvánkou doložiť, že cestujú za účelom prezenčného prijímacieho konania (podrobnosti viz. odkaz vyššie).

Náhradný termín

je udelený uchádzačovi iba v prípade, že uchádzač počas riadneho termínu bol covid pozitívny alebo mu bola predpísaná karanténa a predloží potvrdenie od lekára alebo pozitívny test na covid.

Ďalej je termín udelený uchádzačovi ak v dôsledku protipandemických opatrení mu bol presunutý termín prijímacieho pohovoru na tretí turnus (uchádzači na dizajn a grafiku) a vzniká mu tak kolízia s inými prijímacími pohovormi na inú vysokú školu. Uchádzač predloží pozvánku na prijímacie pohovory na inú školu.

3. 3. 2022 štvrtok: prezentácia uchádzačov na Drotárskej – 7:15 – 8:30,

3. 3. 2022 štvrtok 9:00 – 18:00

4. 3. 2022 piatok 9:00 – 18:00

UPOZORNENIE: Formulár žiadosti bol zaslaný na email uvedený v prihláške.