Aktualizované Covid opatrenia – Bc. prijímacie konanie

UPOZORNENIE: Každý uchádzač je povinný mať počas prijímacích pohovorov respirátor.

Náhradný termín

je udelený uchádzačovi iba v prípade, že uchádzač počas riadneho termínu bol covid pozitívny alebo mu bola predpísaná karanténa a predloží potvrdenie od lekára alebo pozitívny test na covid.

Ďalej je termín udelený uchádzačovi ak v dôsledku protipandemických opatrení mu bol presunutý termín prijímacieho pohovoru na tretí turnus (uchádzači na dizajn a grafiku) a vzniká mu tak kolízia s inými prijímacími pohovormi na inú vysokú školu. Uchádzač predloží pozvánku na prijímacie pohovory na inú školu.

3. 3. 2022 štvrtok: prezentácia uchádzačov na Drotárskej ulici a na Hviezdoslavovom námestí 18 – 8:00 – 8:30,

3. 3. 2022 štvrtok 9:00 – 18:00

4. 3. 2022 piatok 9:00 – 18:00