Prijímacie pohovory na magisterské štúdium 24.6.2024

Informatívne výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium pre ak. rok 2024/25 dňa 24.6.2024

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky

 

  • Informatívne výsledky prijímacieho konania sú zverejnené tu nižšie v tabuľke.
  • Svoj výsledok nájdete podľa Vám prideleného  číselného kódu uchádzača / uchádzačky.

 

Do 30 dni od ukončenia prijímacích skúšok Vám budú doručené:

  • všetkým uchádzačom rozhodnutie o prijatí/neprijatí poštou do vlastných rúk
  • Zoznamy s výsledkami sú informatívne, rozhodnutie o prijatí/neprijatí nadobúda právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk.
  • Informácie o výsledkoch sa nebudú poskytovať telefonicky ani mailom.

 

Úspešným uchádzačom následne emailom bude doručená výzva na vyplnenie Návratky.

 


Informatívne výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium

 


 

Infomatívne výsledky prijímacích pohovorov nájdete tiež na stránkach akademického informačného systému (AiS) TU a to po prihlásení pomocou zadania rodného čísla.

POZN.: Táto možnosť je dostupná iba pre uchádzačov a uchádzačky, ktorí majú slovenské alebo české rodné číslo a zadali ho počas registrácie e-prihlášky.