Reštaurátorská tvorba (špecializácia - Maľba), (špecializácia – Socha)

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio

Maľba

realistické štúdie ľudského tela, figúry, farebného zátišia, kópie, škice, kompozície; odporúčaný počet: 30 prác, motivačný list.

Socha

realistické štúdie ľudského tela, figúry, farebného zátišia, kópie, škice, kompozície, fotografie modelovaných realizácií;  odporúčaný počet: 30 prác, motivačný list.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi 19. 1. 2021 od 6.00 hod. do 25. 1. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://obhajoby.vsvu.sk; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 18. 1. 2021. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu restaurovanie. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originál domáce práce – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vo formáte max. A1; všetky práce musia byť uložené v jednom spoločnom obale – doskách alebo puzdre na výkresy. 

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

Maľba

 • Kresba hlavy, resp. busty na A2 formát v proporcii 1:1.
  – dôraz na konštrukciu, proporcie, modeláciu
  – techniky: uhol, ceruzka, rudka, resp. iné kresliarske techniky
 • Maľba zátišia podľa modelu na A2 formát v proporcii 1:1.
  – dôraz na kompozíciu, koloristickú i svetelnú stránku zátišia
  – techniky: akvarel, gvaš, tempera, akryl...
 • Maliarska interpretácia podľa diela majstrov maliarskej histórie.
  – s dôrazom na dodržanie proporcii a koloristický aspekt
  – maliarske techniky /podľa zadanej predlohy/
 • Interpretácia kresby podľa autora z dejín výtvarného umenia.
  – dôraz na tonalitu, svetlo, proporčnosť, komponovanie
  – kresliarske techniky /podľa zadanej predlohy/

Socha

 • Kresba hlavy, resp. busty na A2 formát v proporcii 1:1.
  – dôraz na konštrukciu, proporcie, modeláciu
  – techniky: uhol, ceruzka, rudka, resp. iné kresliarske techniky
 • Modelovanie hlavy, resp. busty v proporcii 1:1.
  – dôraz na konštrukciu, proporcie, modeláciu
 • Modelovanie – doplnenie chýbajúcej časti sadrovej predlohy
  – dôraz na proporčnosť a výtvarnú invenciu. 
 • Modelovanie – reliéfu  podľa 2 D alebo 3D predlohy 
  ​– dôraz na vnímanie pravidiel pri tvorbe reliéfu , priestorová a plošná predstavivosť,  perspektíva v skratke a pod.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

Maľba

Uchádzači sú povinní priniesť si kresliace materiály podľa vlastného uváženia  (pastel, ceruzka, rudka, uhlík...) + maliarsky materiál (tempera, akvarel, pastel – podľa vlastnej potreby), štetce, nádoby na vodu, lepiace pásky, dosku na kreslenie formát A2.

Socha

Uchádzači sú povinní priniesť si kresliace materiály podľa vlastného uváženia (pastel, ceruzka, rudka, uhlík), pripínačky, špachtľu podľa vlastného uváženia, dosku na kreslenie formát A2.

Literatúra:

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti umenia, architektúry, kultúry a politiky 

Konzultácie – Reštaurátorská tvorba