Úžitkové umenie (špecializácia – keramika, sklo, šperk)

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

K prihláseniu sa na niektorú so špecializácii, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijné špecializácie sú otvorená ambíciám uchádzačov.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Kresba 

 • klasické, akademické úlohy, zátišia, portrét, detaily ľudského tela, kresby prírody, prírodnín atď....
 • kresba portrét, podľa živého modelu - 5 kusov
 • zátišia - 3 kusy
 • krajina, prírodnina... - 3 kusy
 • kresby ruky, častí tela... - 3 kusy
 • farebné štúdie podľa živého kresleného modelu, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy
 • farebné štúdie podľa kresleného zátišia, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy

Modelovanie

 • Ak uchádzač mal možnosť tohto tvorivého tréningu, doloží, fotodokumentáciu tejto činnosti: modelovaný portrét podľa živého modelu, alebo busty a iné.

Domáce a školské práce:

 • Súčasťou portfólia sú domáce a školské práce, podľa osobného výberu uchádzača: kresby, maľby, fotografie a modely, rôzne školské a domáce úlohy, osobné projekty, návrhy objektov, malých, veľkých v odboroch, na ktorý sa uchádzač hlási. Teda návrhy týkajúce sa  špecializácie – keramika alebo sklo alebo šperk.

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť prihlášky

Povinná úloha

 • Uchádzač si spracuje individuálne, tému týkajúcu sa špecializácie na ktorú sa hlási.
 • KERAMIKA
  Vypracujte návrh: KÁVOVÚ ŠÁLKU NA VESMÍRNU STANICU.  
  Uchádzač vypracuje rešerš k úlohe, kreslené návrhy, elektronické vizualizácie, ak uchádzač     pracuje s týmto médiom, fotografie papierového modelu, alebo finálnej práce a ďalšie, podľa osobného zváženia
 • SKLO
  Vypracujte návrh: POHÁR PRE POTÁPAČA.
  Uchádzač vypracuje rešerš k úlohe, kreslené návrhy, elektronické vizualizácie, ak uchádzač pracuje s týmto médiom, fotografie papierového modelu, alebo finálnej práce a ďalšie, podľa osobného zváženia.
 • KOV A ŠPERK
  Vypracujte návrh:ŠPERK, AKO KOMPOZÍCIA TROCH GEOMETRICKÝCH TVAROV A TROCH FARIEB pre RODINNÉHO MAZNÁČIKA.
  Uchádzač vypracuje rešerš k úlohe, kreslené návrhy, elektronické vizualizácie, ak uchádzač     pracuje s týmto médiom, fotografie papierového modelu, alebo finálnej práce a ďalšie, podľa     osobného zváženia

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. . vloží spolu s ŽIVOTOPISOM a  motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00.  Portfólio, životopis a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom:  meno, priezvisko, názov študijného programu  Úžitkové Umenie.  Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie domácich prác, povinnej úlohy
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 

Špecifikácia výtvarných úloh – Keramika

 • reliéf – objekt – kreácia na danú tému
 • maľba – štruktúra, textúra na danú tému
 • keramický objekt, úžitkový predmet

Špecifikácia výtvarných úloh – Sklo

 • Predchádzajúca skúsenosť s prácou so sklom nie je podmienkou pre prijatie na špecializáciu Sklo.
 • Uchádzači budú zadané štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača.

Špecifikácia výtvarných úloh – Šperk

 • tvorba na dané témy – viažuce sa na veličiny názvu ateliéru ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, ktoré tvoria podstatu štúdia v danej špecializácii.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške 

Keramika

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové, vodové, plagátové, špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, očko, cidlina, orezávač

Sklo

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, orezávač, farebné výkresy, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, špachtle na modelovanie atď.

Šperk

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), farebné ceruzky, nožnice, orezávač, malé kliešte, kombinačky, rýchloschnúce univerzálne lepidlo, lepiacu pásku, pravítka.

Literatúra

 • Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky a súčasnej scény tvorcov umeleckého šperku, keramiky, skla  a dizajnu
 • ćasopisy : Keramik, Ceramics Art, Neue Keramik

Odporúčané webové stránky: 

Konzultácie – Úžitkové umenie