Jazykové kurzy

Slovenčina pre začiatočníkov

2 týždne intenzívneho kurzu, 4 kredity (podrobnosti nájdete v zozname kurzov pre zahraničných študentov)

Organizuje Medzinárodná kancelária pre zahraničných študentov, dvojtýždňový kurz na začiatku semestra. V spolupráci s Centrom jazykovej a akademickej prípravy.