Zrealizovali sme

Rekapitulácia aktivít Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave od jeho spustenia.