Sprievodca uchádzača

Ak zvažujete, alebo plánujete štúdium na VŠVU, môžem vám pomôcť s orientáciou v rámci štúdia na VŠVU, s kontaktom na katedru či ateliér, kam sa hlásite, či s konzultáciou vašich prác a portfólia.

Kariérny poradca

Môžete ma kontaktovať od pondelka do piatku, 09:00 - 16:30 tu:


Môžeme si tiež dohodnúť konzultáciu cez MS Teams alebo aj osobne.


V rámci prípravy na prijímacie konanie Vám tiež môžem sprostredkovať konzultáciu Vašich prác a portfólia u konkrétnych pedagógov na Vami zvolenej katedre či ateliéri, alebo kresebnú prípravu v Kabinete kresby.


Pozn. Osobné konzultácie na konkrétnych pracoviskách sú zvyčajne spoplatnené vo výške 10 EUR za 30-minútovú konzultáciu.

Dokumenty a predpisy školy

Ďalšie odkazy, ktoré Vám pomôžu získať lepšiu predstavu o tom, ako je štúdium organizované, aké má pravidlá, čo Vás bude čakať v jednotlivých semestroch a podobne:

Informácie k prijímaciemu konaniu na jednotlivých katedrách

Informácie pre študentov

Študijný bedeker

Dokumenty, žiadosti, študijný poriadok atď.