Sprievodca uchádzača

Ak zvažujete, či plánujete štúdium na VŠVU, môžem vám pomôcť s orientáciou v rámci štúdia na VŠVU, s kontaktom na katedru či ateliér, kam sa hlásitě, či s konzultáciou vašich prác či portfólia.

Kariérny poradca

Môžete ma kontaktovať
na telefónnom čísle +421 948 901 891
od pondelka do piatku v čase 9.00 – 16.30
alebo prostredníctvom e-mailu .


Môžeme si tiež dohovoriť konzultáciu cez MS Teams (Keď sa preženie pandémia, tak aj osobne).


Ďalej Vám môžem tiež sprostredkovať v rámci prípravy na prijímacie konanie konzultáciu Vašich prác a portfólia u konkrétnych pedagógov na Vašej zvolenej katedre či ateliéru a čo sa týka kresebné prípravy na Kabinetu kresby.


Pozn. Osobné konzultácie na konkrétnych pracoviskách sú zvyčajne spoplatnené vo výške 10 EUR za 30 minútovú konzultáciu.

Dokumenty a predpisy školy

Tu sú ďalšie odkazy, ktoré Vám pomôžu získať lepšiu predstavu o tom, ako je štúdium organizované, aká má pravidlá, čo Vás bude čakať v jednotlivých semestroch a podobne:

Informácie k prijímaciemu konaniu na jednotlivých katedrách

Informácie pre študentov

Študijný bedeker

Dokumenty, žiadosti, študijný poriadok atď.