Urgentná pomoc

Kontakty na nonstop 24 hodinovú POMOC

KRÍZOVÁ LINKA POMOCI

 • 0800 500 333
 • pomoc pri samovražedných myšlienkach 

LINKA POMOCI OBETIAM NÁSILIA

 • 0850 111 321
 • nonstop

LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

 • 0800 212 212 

Linka dôvery Nezábudka

 • 0800 800 566
 • (nonstop) pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze

Tiesňové číslo 112 volať v prípade:

 • požiaru budov, automobilov, lesa alebo iných objektov
 • prírodnej katastrofy
 • závažných dopravných nehôd
 • lúpežného prepadnutia či krádeže
 • ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
 • ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
 • ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
 • ak ste svedkom pokusu o samovraždu, 
 • závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo
 • nemôže dýchať, ak bol niekto poranený elektrickým prúdom,
 • ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám

LINKY POMOCI ĽUĎOM SO ZÁVISLOSŤOU