Time management

Čas človeka je vždy obmedzený. Efektívna práca s časom je jedným z parametrov profesionality, ale aj predpokladom pre uspokojujúcu profesijnú dráhu nepoznačenú vyčerpaním. Samozrejme každý sme iný, máme rozličné potreby a stratégie práce. Nižšie Vám budeme ponúkať rôzne nástroje, je na Vás, či a ktoré využijete.

Metóda pomodoro 

Ilustračný obrázok k téme Time Management

Pomodoro je vlastne časovač, ktorý pomáha s taktovaním práce v čase (Metóda je aj nazvaná podľa kuchynského časovača.)

Ako kreatívci budete zrejme súhlasiť, že keď sa zaberieme do práce, často zabudneme na čas, okolie, počasie ... jedlo spánok a odpočinok. Je to tzv. Stav "flow". Je to stav produktívny, no pri pretiahnutí cez určitú hranicu sa potom zákonite prejaví tiež nástup ťažko zvládnuteľnej únavy.

Na druhú stranu sa môže stať, že počas rešerše začne myseľ nepozorovane blúdiť, prebehne hodinka, dve a vlastne sme nič nevytvorili, pretože - pod zástavou rešerše - sme sa preklikávali cez Pinterest, Behance, Instagram atď. Tu máme naopak opačný problém - nedostávame sa do stavu "flow," neprodukujeme, ale ani neodpočívame (!) a čas zatiaľ uteká . 

Pomodoro časovač vám urobí „zvonenie“ a upozorní vás, kedy máte začať sústredene pracovať, ale tiež kedy je potrebné prácu úplne odložiť a dať si prestávku, kedy sa venujete odpočinku či inej aktivite (občerstvenie, káva, sociálne siete atď. ). 

Časovače vyhľadáte cez termín "pomodoro timer" a sú zadarmo dostupné v mnohých mutáciách, od videí na Youtube, po appky, ktoré si možno stiahnuť do smart telefónu alebo do počítača, napríklad: