Práca s informáciami

Istá miera zbehlosti v práci s informáciou a textom je neoddeliteľnou súčasťou štúdia v univerzitnom formáte, a teda aj štúdia na VŠVU. V tejto sekcii nájdete určité nástroje, ktoré vám pri tom môžu byť užitočné.

Zoznam tém, ktoré nájdete na tejto stránke:


Práca s informáciami pomocou PDF dokumentov

Vám môže uľahčiť načítanie textov aj archiváciu celej rady online i offline zdrojov tak, aby práca na Vašej rešerši, semestrálne alebo kvalifikačné práci bola efektívna. Viac viď. videotutoriál nižšie, obsah videa a odkazy pod videom. Čas potrebný na pozeranie: 5 minút.

  • 00:00 – 01:20 rôzne typy zdrojov v pdf
  • 01:20 – 02:10 aplikácie pre prácu s pdf
  • 02:10 – 05:10 práca s pdf dokumentom
Práca s informáciami pomocou pdf dokumentov

Program Adobe Reader pre zobrazovanie pdf dokumentov si môžete stiahnuť prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Adobe Reader pre Windows 

Adobe Reader pre Mac 


Vytvorenie databázy informácií

(nielen) pre bibliografiu v textovom dokumente 

Tu sa pozrieme na praktické možnosti využitia textového editora k archivácii a správe väčšieho objemu informácií. Viac viď. videotutoriál nižšie, obsah videa a odkazy pod videom. Čas potrebný na pozeranie: 5 minút. 

  • 00:00 – 01:10 úvod a prehľad možností 
  • 01:10 -  01:40 kde sú funkcie v rôznych textových editoroch 
  • 01:40 – 02:15 spôsob vytvorenia osnovy v dokumente 
  • 02:15 – 03:00 kde nájdem predlohy bibliografických údajov 
  • 03:00 – 04:55 príklad bibliografického záznamu do databázy
Vytvorenie databázy informácií

Freeware textové editory umožňujú legálne použitie zdarma a vedia čítať a ukladať aj vo formátoch platených editorov (MS Word atď.). K dispozícii sú verzie pre Windows, Mac aj Linux. 

LibreOffice

OpenOffice


Ako sa efektívne učiť

Učenie sa na skúšky môže byť náročné. Aké metódy, postupy a návyky používate vy?

Zuzana Kožárová a Adriana Boleková, kolegyne z poradenského centra Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorily voľne dostupný pracovný zošit „Nauč sa učiť.“ Pomôže vám urobiť si inventár vašich návykov a metód samoštúdia, vyhnúť sa najčastejším úskaliam, a nájdete tam inšpiratívne námety a tipy.

Pracovný zošit si môžete voľne stiahnuť na tomto odkaze.