Ako pracovať s AIS

Tu nájdete návody, ako v Akademickom informačnom systéme (AIS2) našej školy riešiť rôzne záležitosti, s ktorými sa počas svojho štúdia na VŠVU stretnete.

Ako si zapísať predmety v AIS

Vo videu nižšie nájdete návod, ako si v období povoleného zápisu predmetov pridávať a odoberať predmety v Akademickom informačnom systéme AIS2, na čo si dávať pozor, ako si predmety prihlásiť na rozvrh a ako si zkontrolovať ktoré predmety máte zapísané cez "Výkaz štúdia" za príslušný semester.

Do Akademického informačného systému sa môžete dostať z hlavnej stránky www.vsvu.sk cez odkaz v pravom hornom rohu obrazovky, alebo cez webový odkaz https://ais2.vsvu.sk.  

Čas potrebný na prezretie videa je cca 10 minút. Nižšie uvádzame časy, v ktorých sa riešia jednotlivé témy.  

  • 0:00 Kde sa v AIS predmety zapisujú
  • 1:19 Ako si vyberať predmety podla študijného plánu
  • 2:07 Typy predmetov: Povinné, Povinne voliteľné a Výberové
  • 4:02 Podmieňujúce predmety alias Prerekvizity
  • 4:34 Informačné listy predmetov
  • 5:47  Vytvorenie a zobrazenie rozvrhu
  • 7:58 Odhlasovanie predmetov
  • 8:42 Kontrola zapísaných predmetov pomocou Výkazu štúdia
Ako si zapísať predmety v AIS