Podpora profesijného rastu

Našim cieľom je pomôcť Vám s orientáciou v priebehu štúdia, v rôznych možnostiach realizácie (nielen) študijných projektov, skrátka vybaviť Vás nástrojmi, informáciami a zručnosťami pre úspešné štúdium a prax.

Kariérny poradca

Ako si dohodnúť konzultáciu? 

Poradenstvo vyžadujúce si osobný rozhovor može prebiehať cez aplikáciu Microsoft Teams. Termín je potrebne si dohodnúť vopred mailom prípadne na telefónnom čísle +421 948 901 891.

V priebehu septembra 2022 otvoríme aj kanceláriu na Drotárskej ceste 44 na 3. patre. Budeme Vás včas informovať.

Môžete ma kontaktovať od pondelka do piatku medzi 09.00 a 16.30.

 

Kto som?

Volám sa Tomáš Jančařík, a som poradcom a tajomníkom centra. Na VŠVU som vyštudoval na Katedre dizajnu. Rôzne situácie počas štúdia a tvorivých projektov rovnako ako fungovanie školy intímne poznám a rád Vám budem nápomocný, keď budete cítiť potrebu sa so mnou poradiť. 

Akým oblastiam sa venujem? 

  • "kancelária prvého kontaktu" pre uchádzačov o štúdium / podávanie základných informácií uchádzačom o štúdium a zabezpečenie konzultácie domácich prác u konkrétneho pedagóga, podieľa sa na organizácii Dňa otvorených dverí, kde vedie komentovanú prehliadku školy pre uchádzačov, informuje vybrané stredné školy o štúdiu na VŠVU, poskytuje organizačnú pomoc uchádzačom počas prijímacích pohovorov a pod. 
  • produkčné služby spojené s organizáciou a realizáciou výstav a iných prezentácií umeleckej tvorby študentov 
  • prijímanie požiadaviek na kariérne poradenstvo (autorské právo, účtovníctvo, granty a pod.) a ďalšie služby zo strany študentov, vyhľadávanie vhodných odborníkov a sprostredkovanie požadovaných služieb dodávateľským spôsobom. 
  • poskytovanie poradenstva aj v iných oblastiach, ktoré sa týkajú študentských projektov (realizačné možnosti týkajúce sa semestrálnych prác v externom prostredí a pod.)