Podpora profesijného rastu

Našim cieľom je pomôcť Vám s orientáciou v priebehu štúdia, v rôznych možnostiach realizácie (nielen) študijných projektov, skrátka vybaviť Vás nástrojmi, informáciami a zručnosťami pre úspešné štúdium a prax.

Kariérny poradca

Ako si dohodnúť konzultáciu? 

Poradenstvo vyžadujúce si dlhší osobný rozhovor može prebiehať osobne alebo cez aplikáciu Microsoft Teams. Termín je potrebné si dohodnúť vopred osobne, emailom prípadne na telefónnom čísle +421 948 901 891. Môžete ma kontaktovať na týchto kontaktoch od pondelka do piatku medzi 09.00 a 16.30.

Kancelária Podporného a poradenského centra, kde vás radi privítame, sa nachádza na Drotárskej ceste 44, na 3. poschodí, v miestnosti D 317 (oproti Vizuálnej komunikácii). Na Drotárskej ma môžete spravidla zastihnúť:

  • v pondelok popoludní,
  • v utorok po celý deň,
  • a v stredu dopoludnia

Vo štvrtok a piatok má kanceláriu na Drotárskej rezervovanú kolega Martin Šarkan.

  • vo štvrtok alebo piatok sa po predchádzajúcej dohode môžeme osobne stretnúť na Hviezdoslavovom námestí.

 

Kto som?

Volám sa Tomáš Jančařík, a som poradcom a tajomníkom centra. Na VŠVU som vyštudoval na Katedre dizajnu. Rôzne situácie počas štúdia a tvorivých projektov rovnako ako fungovanie školy intímne poznám a rád Vám budem nápomocný, keď budete cítiť potrebu sa so mnou poradiť. 

Akým oblastiam sa venujem? 

  • "kancelária prvého kontaktu" pre uchádzačov o štúdium / podávanie základných informácií uchádzačom o štúdium a zabezpečenie konzultácie domácich prác u konkrétneho pedagóga, podieľa sa na organizácii Dňa otvorených dverí, kde vedie komentovanú prehliadku školy pre uchádzačov, informuje vybrané stredné školy o štúdiu na VŠVU, poskytuje organizačnú pomoc uchádzačom počas prijímacích pohovorov a pod. 
  • produkčné služby spojené s organizáciou a realizáciou výstav a iných prezentácií umeleckej tvorby študentov 
  • prijímanie požiadaviek na kariérne poradenstvo (autorské právo, účtovníctvo, granty a pod.) a ďalšie služby zo strany študentov, vyhľadávanie vhodných odborníkov a sprostredkovanie požadovaných služieb dodávateľským spôsobom. 
  • poskytovanie poradenstva aj v iných oblastiach, ktoré sa týkajú študentských projektov (realizačné možnosti týkajúce sa semestrálnych prác v externom prostredí a pod.)