Podpora profesijného rastu

Naším cieľom je pomôcť Vám s orientáciou v priebehu štúdia, v rôznych možnostiach realizácie (nielen) študijných projektov, skrátka vybaviť Vás nástrojmi, informáciami a zručnosťami pre úspešné štúdium a prax.

Ako si dohodnúť konzultáciu? 

 • Poradenstvo vyžadujúce si dlhší osobný rozhovor može prebiehať osobne alebo cez aplikáciu Microsoft Teams.
  • Termín je potrebné si dohodnúť vopred osobne, emailom alebo telefonicky.
   • Môžete ma kontaktovať od pondelka do piatku medzi 09:00 a 16:30.

 

 • Kancelária Podporného a poradenského centra, kde vás radi privítame, sa nachádza na Drotárskej ceste 44, na 3. poschodí, v miestnosti D 317 (oproti Vizuálnej komunikácii).
  • Na Drotárskej ma môžete spravidla zastihnúť od pondelka do stredy.

 

*Vo štvrtok a piatok má kanceláriu na Drotárskej rezervovanú kolega Martin Šarkan.

 • vo štvrtok alebo piatok sa po predchádzajúcej dohode môžeme osobne stretnúť na Hviezdoslavovom námestí.

 

Kto som?

Volám sa Tomáš Jančařík a som poradcom a tajomníkom centra. Na VŠVU som vyštudoval Katedru dizajnu. Rôzne situácie počas štúdia a tvorivých projektov, rovnako ako fungovanie školy intímne poznám a rád Vám budem nápomocný, keď budete cítiť potrebu sa so mnou poradiť. 

Kariérny poradca

Akým oblastiam sa venujem? 

 • "kancelária prvého kontaktu" pre uchádzačov o štúdium, podávanie základných informácií uchádzačom o štúdium a zabezpečenie konzultácie domácich prác u konkrétneho pedagóga, spoluorganizácia Dňa otvorených dverí na VŠVU a vedenie komentovanej prehliadky školy pre uchádzačov, informovanie vybraných stredných sškôl o štúdiu na VŠVU, organizačná pomoc uchádzačom počas prijímacích pohovorov a pod.; 
 • produkčné služby spojené s organizáciou a realizáciou výstav a iných prezentácií umeleckej tvorby študentov; 
 • prijímanie požiadaviek na kariérne poradenstvo (autorské právo, účtovníctvo, granty a pod.) a ďalšie služby zo strany študentov, vyhľadávanie vhodných odborníkov a sprostredkovanie požadovaných služieb dodávateľským spôsobom; 
 • poskytovanie poradenstva aj v iných oblastiach, ktoré sa týkajú študentských projektov (realizačné možnosti týkajúce sa semestrálnych prác v externom prostredí a pod.).
Tomáš Jančařík foto web