Podpora pre študentov z Ukrajiny

Podporné služby pre študentov a študentky z Ukrajiny v nadväznosti na mimoriadnu situáciu, vyvolanú vojenským konfliktom.

Olena Futsur formated
Informacie ukrajinsky

Podporné služby pre študentov z Ukrajiny – informácie v UkrajinčinePDF, 144 KB

Ako si dohodnúť konzultáciu? 

Poradenstvo vyžadujúce si dlhší osobný rozhovor može prebiehať osobne alebo cez aplikáciu Microsoft Teams. Termín je potrebné si dohodnúť vopred osobne, emailom , prípadne na telefónnom čísle +421 949 009 910. Môžete ma kontaktovať od pondelka do piatku medzi 09:00 a 16:30.

Kancelária Podporného a poradenského centra, kde vás radi privítame, sa nachádza na Drotárskej ceste 44, na 3. poschodí, v miestnosti D 317 (oproti Vizuálnej komunikácii). Na Drotárskej ma môžete spravidla zastihnúť:

 • v pondelok dopoludnia, (09:00 - 12:30)
 • v utorok po celý deň, (09:00 - 16:30)
 • v stredu popoludní (12:30 - 16:30)

Vo štvrtok a piatok má kanceláriu na Drotárskej rezervovanú kolega Martin Šarkan.

 • vo štvrtok alebo piatok sa po predchádzajúcej dohode môžeme osobne stretnúť na Hviezdoslavovom námestí.

 

Kto som?

Volám sa Olena Futsur a som tajomníčka centra - poradkyňa pre ukrajinských študentov a študentky, uchádzačky a uchádzačov na VŠVU v Bratislave. Vyštudovala som psychológiu na Drogobitskej národnej pedagogickej univerzite na Ukrajine a po štúdiu som sa venovala kreatíve a scenáristike, ale aj choreografii. Od roku 2019 sa moje kreatívne pole rozšírilo o performancie, réžiu, umelecký koučing a kurátorstvo so skúsenosťami v Malajzii a Taliansku. Spájam teda v sebe ukrajinskú aj európsku kreatívnu scénu a rada vám pomôžem konzultáciou.

Akým oblastiam sa venujem? 

 • poskytujem uchádzačom a uchádzačkám z Ukrajiny základné informácie o prijatí a štúdiu na VŠVU, vrátane pomoci s výberom študijného programu, ktorý najlepšie zodpovedá osobnostnému založeniu a záujmom uchádzača;
 • zabezpečujem a v prípade potreby asistujem uchádzačom z Ukrajiny v rámci konzultácie domácich prác u konkrétneho pedagóga pred prijímacím konaním;
 • informujem o možnostiach a podmienkach života na Slovensku a štúdia na VŠVU;
 • poskytujem podľa potreby jazykovú pomoc uchádzačom z Ukrajiny počas prijímacích pohovorov;
 • podporujem nových študentov z Ukrajiny pri adaptácii na nové prostredie, pomáham pri riešení aktuálnych situácií (internát/bývanie, otvorenie účtu, registrácia utečenca a pod.) a v prípade potreby s komunikáciou s ostatnými orgánmi školy, či s dovysvetľovaním systému vzdelávania na Slovensku / na VŠVU;
 • monitorujem špecifické potreby ukrajinských študentov a študentiek z hľadiska štúdia a života na škole, navrhujem korekcie a riešenia;
 • pripravujem týždenný newsletter pre všetkých ukrajinských študentov, ktorý zahŕňa rôzne workshopy a podujatia, ktoré spájajú Ukrajincov;
 • organizujem akcie určené k lepšiemu prepojeniu nových študentov z Ukrajiny, študentov z VŠVU a prichádzajúcich zahraničných študentov (Erasmus);
 • pomáham s organizáciou a realizáciou výstav a iných podujatí určených pre ukrajinských študentov a umelcov, ako aj s organizáciou a realizáciou výstav, na ktorých sa zúčastňujú študenti VŠVU, hlavne takých, kde je potrebná organizácia v spolupráci so zahraničnými partnermi.