Podpora počas pandémie

Spoločne to zvládneme

Milé študentky a milí študenti, sme si vedomí vysokých nárokov, ktoré na nás všetkých kladú obmedzenia spojené s epidémiou ochorenia Covid 19. Vnímame, že dištančná a kombinovaná forma štúdia je situácia neštandardná a záťažová, dostávame túto informáciu prostredníctvom Ankety uskutočnenej z iniciatívy Vašich zástupcov v Akademickom senáte, ako aj individuálne od študentov a pedagógov. 

Na situáciu chceme reagovať a na stránkach Podporného a poradenského centra VŠVU sme pre Vás umiestnili niekoľko nástrojov, ktoré môžete využiť na lepšie zvládnutie štúdia počas obdobia obmedzeného kontaktu so školou a spolužiakmi. 

Socializácia počas obmedzení

Chápeme, že k štúdiu na VŠVU patrí sociálny život. V súčasnej situácii veľmi chýba. Podľa vyhodnotenia ankety najcitelnejšie tým z Vás, ktorí ste sa členmi Akademickej obce VŠVU stali v posledných rokoch zasiahnutých pandémiou. V súčasnosti preto v súčinnosti s ďalšími orgánmi školy zvažujeme optimálnu platformu, ktorá by umožňovala zorganizovať event, umožňujúci lepšie zoznámenie s Vašimi spolužiakmi. O vývoji vás budeme včas informovať! 

Psychologické poradenstvo 

V priebehu apríla pre Vás usporiadame webinár s psychológom centra, Martinom Šarkanom na tému "Duševné zdravie a wellbeing počas pandémie". 

Ako študenti VŠVU môžete s Martinom konzultovať, alebo si vyžiadať odporúčania alebo kontakt na externých odborníkov podľa Vašej situácie a potrieb. 

V sekcii Urgentná pomoc nájdete kontakty na nonstop pomoc a poradenstvo na verejných bezplatných linkách, pre prípad, že by ste sa cítili potrebu rýchleho kontaktu s odborníkom mimo dobu úradných hodín, kedy Vám môžeme byť k dispozícii. 

Podpora profesijného rastu 

Dištančné štúdium je pre mnohých nová skúsenosť. Prechod k intenzívnejšej výučbe v multimediálnych a digitálnych formátoch ale patrí aj k strategickým cieľom školy a istá miera zbehlosti v práci s informáciami a textom je neoddeliteľnou súčasťou štúdia v univerzitnom formáte, a teda aj štúdia na VŠVU. 

Chceli by sme nasmerovať Vašu pozornosť na niektoré zdroje, ktoré máte v tomto období k štúdiu k dispozícii a dali vám postupne k dispozícii aj niektoré nástroje, ktoré Vám môžu pomôcť k tomu, aby Vaša práca bola efektívna a prinášala Vám rozvoj a uspokojenie. 

V sekcii Time management sme pre vás zatiaľ prichystali informácie o jednom z možných nástrojov, ako si taktovať pracovné nasadenie. 

Keďže dištančná forma štúdia kladie väčšie nároky na využívanie online zdrojov, v sekcii Práca s informáciami nájdete videotutoriál na tému "Práca s informáciami pomocou PDF dokumentov," ktorý Vám môže uľahčiť spracovanie podkladov pre rešerš, semestrálnu či kvalifikačnú prácu.

Týmto sa zoznámite s prvými sekciami našich stránok, ktoré budeme samozrejme priebežne a aj s ohľadom na vývoj situácie aktualizovať a dopĺňať. 

Za podporné a poradenské centrum pre študentovu VŠVU v Bratislave, 
Martin Šarkan a Tomáš Jančařík