Manuál pre študentstvo

FAQ: Ako riešiť...


Ak vám tu chýba nejaká téma

 • napíšte nám na email Podporného a poradenského centra na , alebo nás navštívte.

 


FAQ - Obsah

 


  FAQ: Otázky a odpovede

  Neviem sa skontaktovať s pedagógom*ičkou

  • Zoznam všetkých zamestnancov*kýň nájdete na www.vsvu.sk/sk/o-nas/kontakt/zamestnanci/ (okrem externých pedagógov*ičiek - tí*tie sa však zvyknú menovite uvádzať na stránke katedry)
  • Keď sa neviete skontaktovať štandardným spôsobom (email, MS Teams), alebo napr. pedagóg*ička náhle chýba, je dobré obrátiť sa na tajomníčku katedry. Jej kontakt nájdete cez stránku Vašej katedry. Tajomníčka zvyčajne vie, ak je napr. pedagóg*ička indisponovaný*á, a taktiež sa vie s nimi spojiť.

  (späť na obsah)

  Potrebujem sa dostať do miestnosti ...

  • Miestnosti majú na zodpovednosť (aj hmotnú) poverené osoby a tie majú kľúče, zároveň určujú, komu môžu byť kľúče požičané. K uskladneným dielam, materiálom, náradiu a prístrojom samozrejme nemôže mať prístup hocikto. Vrátnici vedia, komu môžu kľúč požičať. Ak sa teda potrebujete dostať niekde, kam prístup bežne nemáte, je potrebné spojiť sa s pedagógom*ičkou, resp. osobou, ktorá má miestnosť na starosti. Tí, ak vyhodnotia Vašu žiadosť ako opodstatnenú, komunikujú s Vami a s vrátnicou, aby Vám boli kľúče zapožičané, prípadne na ako dlho a podobne.

  (späť na obsah)

  Potrebujem technológiu X v dielni Y

  • Dielne sú zvyčajne a) obsadené technickými pracovníkmi*čkami, ktorí*é spadajú pod konkrétnu katedru, alebo b) spadajú pod hospodársku správu (stolárska dielňa, kovodielňa, atď.). Hospodárenie a prevádzka v dielňach je súčasťou hospodárenia a rozpočtovania školy. Výučba a prevádzka príslušnej katedry sú už do prevádzky dielne systémovo naplánované, no pre ostatné požiadavky je potrebné v tomto systéme nájsť nejaký voľný termín. Okrem toho, aj v dielňach platia pravidlá BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Obsluhu strojov a nástrojov má na starosti zodpovedná osoba, v niektorých špecifických situáciách môže niektoré obsluhovať aj študentstvo, ak prešlo preškolením BOZP a obsluhy príslušných zariadení.
  • Ak pre Vašu školskú prácu potrebujete využiť niektorú dielňu, v zvyčajnom prípade pedagóg*ička, ktorý*á vedie Vašu prácu (v rámci Ateliéru alebo aj odborných predmetov), by Vás mal*a nainštruovať, s kým sa skontaktovať a čo administratívne vybaviť.
  • Ak potreba využiť dielňu / technológiu nevychádza priamo z Vašej práce v ateliéri alebo na nejakom predmete, je možné sa spýtať, pod ktorú katedru daná dielňa spadá. Keďže katedry a študijné programy sa najviac kryjú v bakalárskom stupni štúdia, na adrese www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/studijne-programy viete nájsť pre každý študijný program študijných poradcov a poradkyne: tí vedia, alebo vedia zistiť, či a za akých podmienok by Váš záujem bol realizovateľný.
  • Mnohokrát, ak chcete nadobudnúť skúsenosť a zručnosť v oblasti nejakej technológie mimo Váš štandardný študijný program, je dobrou cestou zapísanie si predmetu ako „voliteľný predmet", ktorý sa tomu venuje, na príslušnej katedre, kam dielňa spadá. To je možné po dohode s pedagógmi na základe „žiadosti". Viac viď: Nedá sa mi v AIS zapísať predmet X. Takto sa aj Vy viete zaradiť do systému prevádzky príslušnej dielne, získate vedenie a zaškolenie a ujde sa Vám aj zopár kreditov.

  (späť na obsah)

  Neviem, aké sú termíny

  • Je treba pozrieť na webe Akademický kalendár - hornej časti v „Aktuálne" je mesiac, ktorý práve prebieha. Keďže je podstatné, aby bol vidieť celý akademický rok, je potrebné scrollovať dole na ďalšie mesiace, ktoré Vás zaujímajú.
  • Celoškolské termíny – v prípade nejasností sa spýtajte sa na študijnom oddelení.
  • Katedrové / ateliérové termíny – spýtajte sa asistentov*tiek v svojom ateliéri alebo katedrového študijného poradcu či poradkyne (resp. poradcov príslušných ku študijným programom)

  (späť na obsah)

  Som v poslednom ročníku a nie som si istý*á, aké rôzne termíny a povinnosti sa ma týkajú

  • Keď ste v poslednom ročníku, tak sa Vás ďalej týkajú rôzne termíny a povinnosti, spojené s úspešným ukončením štúdia.
  • Dokument „Interný list o ukončení (Bc/Mgr./ArtD.-PhD.) štúdia", ktorý to zahrňuje, obdržia študentky a študenti emailom. Interné listy (či rôzne sprievodné dokumenty) ale vždy nájdete aj v AIS, v sekcii "Nové Správy".
  AIS - interne listy v spravach - nahlad okna
  • Ak odpoveď nenájdete v Internom liste, opýtajte sa na študijnom oddelení referentky svojho stupňa štúdia, prípadne ohľadom záverečnej práce vedúcich Vašej záverečnej práce. 
  • V čase zápisu predmetov v poslednom semestri, ktorý plánujete v danom stupni štúdia na VŠVU stráviť, je veľmi vhodné skontrolovať si v AIS Vaše štúdium. V rámci kontroly sa dozviete, či máte naplánovaných dostatok kreditov a splnené povinné predmety - a teda či je možné, aby ste v tom semestri štúdium aj úspešne skončili. Ak Vám niečo chýba, tak na začiatku posledného semestra si viete splnenie chýbajúcich predmetov a kreditov ešte zaradiť do rozvrhu.

   

  (späť na obsah)

  Mám pocit, že neviem, čo sa na škole deje

  • Sledujem tieto zdroje:
   • hlavná stránka webu školy – informuje o aktuálnych výstavách a akciách spojených so školou
   • Facebook školy a Instagram školy – okrem iného aj mnoho oznamov, ktoré nie sú natoľko ťažiskové, aby sa objavili na webe. Okrem toho tu nájdete upozornenia na niektoré prebiehajúce termíny.
   • Facebooková skupina (verejná) „VŠVU Open Calls (Súťaže Rezidencie Stáže Letné školy..)“ – tu sa objavujú výzvy, súťaže, ponuky práce.
   • Facebooková skupina (súkromná – treba sa prihlásiť) „VŠVU TRASHURE“ – tu si študentky a študenti zdieľajú informácie ohľadom ubytovania, prác, ponuky a dopyt prístrojov, materiálov, výpomoci
   • Mnoho katedier a ateliérov má svoje vlastné sociálne siete a kanály – spýtajte sa asistentov / starších spolužiakov, čo sa oplatí sledovať.

  (späť na obsah)

  Neviem, aké sú príležitosti v oblasti výstav, súťaží, rezidencií

  • Pre Váš konkrétny študijný program:
   • oplatí sa spýtať asistentov*iek v ateliéri, katedrových študijných poradcov*kýň (resp. príslušných ku študijným programom) a starších spolužiakov*čok. Sú súťaže a výzvy ktoré sa pravidelne opakujú, pri ktorých sa časom overilo, že sa na ne oplatí prihlasovať.
  • Všeobecne:
   • sledujte Facebookovú skupina (verejnú) „VŠVU Open Calls (Súťaže Rezidencie Stáže Letné školy..)“ – tu sa objavujú výzvy, súťaže, ponuky práce.
   • prihláste sa na odber Newslettra Podporného a poradenského centravychádza približne raz za 3 týždne a aktívne zbiera zaujímavé ponuky z mnohých zdrojov na internete. Newsletter Vám bude chodiť do emailovej schránky, ktorú zadáte. Takisto si môžete prejsť staršie čísla, ktoré sú tu zverejnené v pdf. Dozviete sa, čo sa objavuje pravidelne a kedy, a aké ďalšie zdroje si môžete sledovať sami s ohľadom k Vášmu zameraniu (Archinfo, SCD, Culturenet, Flashart, On the move, Tranzit a ďalšie).
   • Môžete sa takisto spýtať na Podpornom a poradenskom centre. Máme už relatívne obsiahle záznamy, do ktorých sa vieme pozrieť, zistiť rozličné informácie a pozrieť sa s Vami všeobecne na stratégiu, ako a kedy sa o čo uchádzať. Zároveň upozorňujeme, že nemáme tak aktuálny prehľad vo vzťahu k všetkým viac ako desiatim študijným programom ako ich pedagógovia*čky.
  • Prejdite si v Bedekri a na webe podmienky, ktoré škola vyžaduje pre pracovné stáže a doplnkové pracovné stáže doma aj v zahraničí, nech sa viete pripraviť. Možné je všeličo, aby sa to však vedelo študijne spracovať a zaradiť do Vášho študijného plánu, existujú termíny, podmienky, ktoré je potrebné dodržať.
  • Zahraničné oddelenie sa zvyčajne predstavuje v rámci Úvodu do štúdia pre 1. ročník, zverejňuje ponuky a výzvy na webe, organizuje aj informačné stretnutia. Samozrejme sa môžete na Zahraničnom oddelení aj priamo spýtať.

  (späť na obsah)

  Mám akutný problém (osobný, zdravotný), ktorý mi bráni vo štúdiu

  • Aktívne komunikujte s pedagógmi*čkami (ohľadom situácie a riešenia) a so študijným oddelením (dokladovanie zdravotného stavu). Informujte ich o tom, že nastala nečakaná situácia.
  • V prípade ťažkého zdravotného stavu stačí dať vedieť študijnému oddeleniu, ktoré informuje pedagógov*čky.
  • V prípade situácie / stavu, kde cítite potrebu diskrétnosti, alebo sa obávate stigmatizácie, kontaktujte Martina Šarkana
  • Pred začiatkom / na začiatku semestra je správny čas prediskutovať individuálny študijný plán, alebo napríklad prerušenie štúdia, alebo úpravy režimu Vášho štúdia, ktoré Vám pomôžu danú situáciu zvládnuť. Študijné oddelenie Vás nasmeruje.
  • Ak ide o náhlu a nárazovú situáciu finančného charakteru, spýtajte sa na jednorazovú podporu, napríklad z fondu solidarity.

  (späť na obsah)

  Mám dlhotrvajúci problém (osobný, zdravotný), ktorý mi bráni vo štúdiu

  • Pre zdravotné situácie trvalejšieho charakteru

   • Oplatí sa zvážiť zaradenie do databázy „Študentov so špecifickými potrebami“ – tento krok vytvára právny rámec, v rámci ktorého sú zaistené určité úpravy a úľavy pri štúdiu, ktoré majú za ciel kompenzovať Vaše špecifické ťažkosti a pomôcť Vám úspešne doštudovať.
   • Zároveň je tak zaistené, že okrem osôb poverených správou databázy sa ďalší ľudia nedozvedia o Vás žiadne detailné zdravotné informácie.
   • Pre riešenie tejto agendy sa obráťte na Martina Šarkana, ktorý Vás prevedie celým procesom.
  • Ak ide o náročné situácie vo finančnej oblasti

   • V určitých prípadoch sa môžete uchádzať o sociálne štipendium (tu sa vyhodnocuje situácia celej rodiny). Viac o štipendiách nájdete na www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/stipendia
   • Svoju situáciu môžete prebrať na Podpornom a poradenskom centre a spoločne naplánovať stratégiu, ako si s danou situáciou poradiť.

  (späť na obsah)

  Mám pocit trvajúcej psychickej nepohody

  • Objednáte si schôdzku u psychológa VŠVU.
  • Spolu zhodnotíte situáciu a naplánujete ďalší postup.
  • Ak do termínu stretnutia chcete niečo pre seba urobiť / je to akútne, využijte kontakty v sekcii Urgentná pomoc, kde nájdete aj nonstop krízové linky.

  (späť na obsah)

  Mám pocit, že som obeťou nespravodlivého zaobchádzania a neviem, s kým to riešiť

  (späť na obsah)

  Neviem, či som stotožnený*á so študijným programom, v ktorom študujem / kam som bol*a prijatý*á

  • Navštívte kariérneho alebo katedrového (resp. príslušných ku študijnmu programu) študijného poradcu. (www.vsvu.sk/sk/podporne-a-poradenske-centrum/podpora-profesijneho-rastu, resp. v popise študijných programov: www.vsvu.sk/sk/studium/ )
  • Nejedná sa o žiadnu tragédiu, prechádzať pochybnosťami je prirodzené. Dôvodom môže tiež byť, že ste si iba vo Vašej špecializácii z rôznych dôvodov doposiaľ nenašli svoju parketu – s rozvojom, sebaskúmaním a skúmaním rôznych polôh Vašej špecializácie by Vám vedel poradiť študijný poradca*kyňa Vášho študijného programu. Sami*é tým prešli a vedia poradiť, čo je možné si skúsiť, ako si veci ujasniť.
  • Ak celkom pochybujete o vhodnosti študijného programu, v ktorom ste (je nemálo takých, ktorí skončili v inom študijnom programe, ako na ktorý nastúpili), je tu možnosť predebatovať vec s kariérnym poradcom a naplánovať, ako situáciu skúmať a testovať; aké sú Vaše ciele, motivácie a predstavy. Možností je veľa (interné stáže, doplnkové ateliéry, prestup, iný študijný program v magisterskom stupni a podobne) - budeme sa snažiť identifikovať tie zmysluplné.

  (späť na obsah)

  Potreboval*a by som viac peňazí na projekt

  • Uchádzanie sa o externú finančnú výpomoc prostredníctvom grantov, pôžičiek apod. je bežnou súčasťou umeleckej praxe. V rámci projektov zvyčajne nárazovo vznikajú ekonomické nároky na ich úspešné dotiahnutie.
  • Uchádzanie sa o financie z externých nadácií a inštitúcií sa veľmi často spája s obsiahlou a štruktúrovanou (termíny) administratívou, ako aj so spätným preukazovaním adekvátneho vynakladania zverených prostriedkov, s rizikom núteného vracania prostriedkov pri nenaplnení týchto parametrov.
  • Zároveň treba vedieť, že verejné školy nemajú prostriedky na plošné  financovanie semestrálnych prác a projektov, taká je realita. S určitým pravidelným nákladom je potrebné každý semester rátať. V dobre zdôvodnených prípadoch, kedy náklady presahujú obvyklý rozsah, sa dajú hľadať spôsoby s podporou pedagógov.
  • Na 3. stupňa štúdia (doktorandi a doktorandky) ako možnosť prichádza aj Vnútorný grantový systém VŠVU – VGS, ktorý je zameraný na podporu umeleckej, výstavnej, výskumnej a vzdelávacej činnosti akademických pracovníkov*ičiek a doktorandov*iek. Viac informácií a aktuálne výzvy nájdete v intranete.

  Menej náročné spôsoby

  • Prispôsobte voľbu materiálov a technológií finančným možnostiam.
  • Nájdite si partnera v externom prostredí, ktorý Vám vie poskytnúť materiál alebo technológie potrebné k realizácii Vášho zámeru napr. výmenou za využitie Vášho výstupu pre svoju prezentáciu. Táto stratégia sa opätovne osvedčuje pri nových technológiách ako 3D tlač, ale nie len tam. Je to možné spraviť celkom flexibilne vzájomnou dohodou.
  • Je možné cez fond PRO ART dostať finančný dar z externého prostredia. Za určitých podmienok je tento spôsob pre externé subjekty finančne výhodnejší. Vy potom dostanete podporu od PRO ART-u, no je nutné dokladovať, že peniaze boli použité na účel, pre ktorý bol dar poslaný.
  • V rámci školy je tiež možné, aby katedra udelila štipendium z vlastných zdrojov, alebo motivačné štipendium – sú je viazané na koniec semestra, na jeho výsledok. Samozrejme, rozsah prostriedkov dostupných k tomuto účelu je obmedzený, ale stáva sa, že katedra takto „odmení“ najlepší a finančne náročný projekt, a tým pádom spätne finančne uľaví jeho autorom*kám.

  Náročnejšie cesty

  • Je možné žiadať o cielenú podporu Vášho projektu cez rôzne grantové schémy. Býva s tým spojená administratíva popísaná vyššie. Zároveň je potrebné myslieť na to, že väčšina týchto podporných schém má pevný harmonogram, v rámci ktorého je možné žiadať o podporu 1x alebo 2x ročne. Je teda potrebné plánovať a uchádzať sa o takúto podporu dostatočne dlho vopred.
  • Nadácia Tatrabanky podporila už mnoho našich študentov a študentiek. Uzávierka žiadostí je zvyčajne raz ročne, napríklad v roku 2023 bola k 29. 9.
  • Často je užitočné popýtať sa asistentov*iek alebo doktorandov*iek na Vašej katedre na ich skúsenosti – je dosť možné, že už majú za sebou nejaké podávanie žiadostí o granty a môžu Vás nasmerovať ohľadom špecifík pre Vašu umeleckú disciplínu.
  • Taktiež je možné kontaktovať Projektové oddelenie našej školy. Ak sú vaše otázky možno veľmi všeobecné, spýtajte sa cez Podporné a poradenské centrum a my zistíme, či má zmysel to ďalej a detailnejšie riešiť cez projektové oddelenie.

  Ak viete, že Vaša produkcia je stabilne finančne náročnejšia

  • Študentstvo sa môže uchádzať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Jedná sa o pôžičku pre všetkých slovenských študentov*ky, nie je viazaná na projekt a ponúka relatívne výhodné podmienky. Ročne si viete požičať až 7500,- EUR (v roku 2024), pričom splácanie pôžičky začína po skončení štúdia. Úroková miera býva nižšia ako pri spotrebiteľských úveroch a predovšetkým je ručenie prispôsobené situácii študentstva. Vďaka tomu môžete mať nárazovo k dispozícii väčší obnos na projekt a následne ho postupne „zarobiť naspäť“. Vychádza sa z predpokladu, že s postupom štúdia roste aj Váš zárobkový potenciál, tj. koncom štúdia rovnakú čiastku zarobíte oveľa ľahšie ako cez rôzne brigády na začiatku štúdia, kedy ale čiastku potrebujete. Nástrojom študentskej pôžičky sa teda dá tiež riešiť aj už vzniknutá a relatívne akútna situácia.
  • Pokiaľ ste dopredu identifikovali, že Vaša tvorba bude vyžadovať počas štúdia finančné „injekcie", je dobré naplánovať si stratégiu. Môžete to skonzultovať na Podpornom a poradenskom centre.

  (späť na obsah)

  Neviem, kde uskladniť svoje diela

  • Bežný problém, hlavne pre tých, ktorí vytvárajú objemnejšie diela. Prevádzka školy si kapacitne poradí viacmenej iba s dielami, na ktorých sa vo vzdelávacom procese aktuálne pracuje, prípadne aj s niečím trochu nad tento rámec. Nepojme však diela, ktoré vznikli pred nejakým časom, ak nie sú plánované do budúcich výstav a podujatí. Zvyčajne teda nastane situácia, kedy sú ich autori*ky požiadaní*é, aby si diela odviezli a sami uskladnili.
  • Ak potrebujeme mimo školy skladovací priestor, v tomto prípade uvažujeme o tom, kto by mohol mať vhodný priestor k dispozícii, či a ako by sme sa vedeli dohodnúť. Samozrejme, v drvivej väčšine prípadov to bude možné za nejakú úplatu alebo protislužbu, čo nás aj núti zvážiť naše zámery s takým dielom. To však môže viesť aj k dobrému výsledku - možno je niekedy lepšie dielo predať, alebo si dohodnúť jeho umiestnenie niekde, kde ho verejnosť uvidí, aj keby bolo len zapožičané, než financovať jeho skladovanie.
  • S akými možnosťami sa môžeme stretnúť pri vybavovavní dostupnejšieho skladovacieho priestoru?
   • Služby „self storage". Áno, je to to, čo možno poznáte z reality shows, ako sú „Storage wars". Tieto služby sú aj v Bratislave, tie nejmenšie priestory môžu vyjsť okolo 50,- EUR mesačne (2024). Keďže sa jedná o oficiálnu službu, tak ak by tam napršalo, alebo sa niekto vlámal, je možné sa aj odvolať. Taktiež sa nezdá nemožné nájsť variant s trochu stabilnejšími klimatickými podmienkami. Velkosť dverí však bude typicky rátať s rozmermi bežného nábytku, no asi nie vždy s väčšími objektmi. Možný je aj krátkodobý prenájom na jeden/dva mesiace.
   • Garáž. Bežne okolo 150,- EUR mesačne (2024), nájdete aj pod 100,- EUR podľa stavu, lokácie, prístupnosti sietí, apod. Výhodou je, že si tam viete umiestniť aj relatívne veľké objekty, ktoré môžete vykladať rovno z auta. Nevýhoda však je, že s klesajúcou cenou prichádza vyššia miera rizika, zanedbanejšie garáže na perifériách, ktoré budú v zime chladné či vlhké a keď sa tam niekto vláme, je to Vaše riziko. Väčšina majitelov bude preferovať prenájom na dlhšie časové úseky než self storage. Keď už to inzerujú, majú predstavu, čo od toho chcú (zvyčajne nie zmeny nájomcov každé dva mesiace).
   • Nájdete niekoho, kto má napríklad pivnicu, ktorú nevyužíva, alebo využíva iba občas, a menší mesačný príjem by ocenil*a. Tu je vhodné proaktivne sa popýtať medzi okruhom miestnych známych a kamarátov. Majitelia možno o niečom takom ešte ani neuvažovali, môžu to ale vyhodnotiť pozitívne a budete mať pravdepodobne väčšiu flexibilitu.

  Chcem sa dozvedieť viac o narábaní s financiami školy

  • Prečítajte si verejne dostupné zápisnice z Akademického senátu, kde sa rokuje o rozpočte. Môžete zistiť veľa o tom, čo sa v škole rieši, medzi akými prioritami sa volí a podobne.
  • Môžete sa obrátiť na študentských zástupcov a zástupkyne v Akademickom senáte. Mená senátorov a senátoriek i ich kontakty nájdete tu: www.vsvu.sk/sk/o-nas/vsvu/organy-skoly/akademicky-senat;
  • Senátori a senátorky z radov študentstva sú prítomní*é na zasadnutiach. Kontakt na študentskú časť AS VŠVU je 
  • Zasadnutia akademického senátu sú verejné. Ako divák*čka sa ich teda môžeš zučastniť aj ty!

  (späť na obsah)

  AIS

  Návod na obsluhu AIS v pdf nájdete - v AIS. Kde? Po prihlásení do AIS v študentskom zobrazení i klasickom zobrazení v sekcii Nové správy nájdete dokument, ktorý sa volá „Dokumenty - návod AIS (heslo, zápis predmetov, ...)“.

  AIS spravy dokumenty - nahlad okna

  (späť na obsah)

  Neviem ako si zapísať predmety

  (späť na obsah)

  Nedá sa mi v AIS zapísať predmet X

  • V období určenom pre zápis predmetov Vám AIS umožní samým zapísať si predmety odporúčané pre Váš študijný program a ročník a u ktorých AIS vidí splnené prípadné prerekvizity (predpoklady pre zapísanie predmetu - napríklad, že ste absolvovali obsahovo a z hľadiska zručností bezprostredne predchádzajúci predmet).
  • Keď Vám AIS samým nedovolí si predmet zapísať, niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená.
   • V prípade prerekvizít je potrebné skontaktovať sa s referentkou Vášho stupňa štúdia na študijnom oddelení. Obzvlášť, ak ste na VŠVU prestúpili, v počtoch kreditov a prerekvizitách nastávajú nesystémové situácie. Študijné oddelenie Vám vie pomôcť.
   • V prípade, že ide o predmet, ktorý nie je bežne v ponuke pre Váš študijný program, je niekedy možné, aby Vám bol zapísaný na základe žiadosti podpísanej študijným oddelením. V AIS v sekcii "Nové správy" je potrebné nájsť a vytlačiť dokument „Dokumenty-žiadosť". S týmto dokumentom sa stretnite s pedagógom*ičkou predmetu, o ktorý máte záujem, a ktorí vyhodnotia na základe kapacity, predpokládaných zručností apod., či je možné, aby ste tento predmet navštevovali. Ak áno, odsúhlasia a podpíšu Vašu žiadosť, ktorú doručíte na študijné oddelenie a predmet budete mať zapísaný do Vášho zápisného listu ako „voliteľný".

  (späť na obsah)

  Neviem nájsť svoj rozvrh

  (späť na obsah)

  Neviem nájsť rozvrh nejakého predmetu, pedagóga, miestnosti

  • Pozrite sa do videonávodu alebo do pdf návodu k AIS (viď. vyššie)

  (späť na obsah)

  Neviem si v AIS skontrolovať svoje štúdium (kredity, povinné predmety apod.)

  • Návod na kontrolu štúdia v AIS v pdf nájdete - taktiež v AIS. Kde? Po prihlásení do AIS v študentskom i klasicko zobrazení v sekcii „Nové správy". Nájdete dokument, ktorý sa volá „Návod – kontrola štúdia“.
  • Keď postupujete podľa návodu, tak funkci  „Komplexná kontrola štúdia" zobrazí okno, kde, ak si niečo žiada osobitnú pozornosť, sa zobrazí červený výkričník. Po rozkliknutí položky s výkričníkom si viete zobraziť detailnejšie informácie.
  AIS - komplexná kontrola štúdia - náhľad okna
  • V získaných kreditoch vidíte celkové počty kreditov. Celkom vpravo dole v riadku „Spolu" vidíte dve čísla oddelené lomítkom. Viac vľavo je počet zapísaných kreditov a viac vpravo počet získaných. Keď sa sem pozeráte vo Vašom poslednom semestri štúdia, po tom, čo ste si už zapísali predmety, tak:
   • Hodnota zapísaných kreditov (viac vľavo) musí byť rovnaká alebo vyššia ako minimálný počet kreditov potrebný na ukončenie daného stupňa štúdia. Ak tam máte menej kreditov, je potrebné to riešiť.
   • Hodnota získaných kreditov (viac vpravo) sú všetky kredity, ktoré ste počas štúdia získali. Mali by tam byť všetky doposiaľ získané kredity okrem posledného semestra. Ak toto nesedí, viete si skontrolovať v záložke „Predmety", či Vám všetci*ky vyučujúci*e zapísali známky za predmety, ktoré ste úspešne absolvovali. 
  AIS - kontrola počtu kreditov - náhľad okna
  • Pokiaľ sa prepnete do záložky „Predmety", vidíte všetky predmety, ktoré ste si počas štúdia zapísali, či ste ich absolvovali, dostali známku a akú.
  • V záložke predmety si taktiež zrátate, či máte dostatočný pošet „Povinne voliteľných" (B) predmetov. 
  • V "kontrole absolvovania povinných predmetov študijnej časti" sa viete pozrieť, či Vám chýba nejaký povinný predmet, a či to je preto, že ste si ho nezapísali (a teda je potrebné si ho zapísať), alebo ste si ho už počas štúdia zapísali, ale AIS ho vidí ako neabsolvovaný - čo môže byť a) pretože Vám vyučujúci*a doposiaľ nezapísal*a známku; alebo b) sa Vám nepodarilo povinný predmet úspešne ukončiť (Fx), a teda je potrebné si ho zapísať ešte raz.

  (späť na obsah)