Podporné a poradenské centrum

Podporné a poradenské centrum VŠVU je pracoviskom, ktoré pomáha študentom vyťažiť zo štúdia maximum a poskytuje im všestrannú podporu v priebehu štúdia a počas prechodu do praxe.

Podporné a poradenské centrum VŠVU je pracoviskom, ktoré pomáha študentom vyťažiť zo štúdia maximum a poskytuje im všestrannú podporu v priebehu štúdia a počas prechodu do praxe. Obdobie vysokoškolského štúdia je jedným z najintenzívnejších období osobného, spirituálneho a profesionálneho rastu. Sme si toho vedomí ako my, pracovníci VŠVU, tak ministerstvo školstva, ktoré projektu poskytlo podporu. Podporné a poradenské centrum Vám chce byť partnerom a Vašim sprievodcom výzvami, ktoré Vás zákonite v priebehu štúdia stretnú. 

Čo tu nájdete? 

 

Študenti so so špecifickými potrebami

Centrum a jeho webová stránka reflektujú členenie podľa oblastí otázok, s ktorými sa na nás môžete obracať. Jedna sekcia je venovaná otázkam viac osobným, druhá sekcia je venovaná otázkam profesijným a spojeným s priebehom Vášho štúdia a prechodu do praxe. Venujeme sa tiež podávaniu informácií záujemcom a záujemkyniam o štúdium na VŠVU. Viac informácií nájdete priamo na stránke danej sekcie. 

V každej sekcii nájdete jednak možnosť objednať sa na osobnú konzultáciu aj rastúcu databázu zdrojov a materiálov, ktoré môžete využiť vy sami. Či už sa jedná o metódy efektívnej práce s časom, ujasnenie si osobných priorít a pomoc s orientáciou v štúdiu, alebo kontakty na okamžitú, akútnu pomoc v krízových situáciách. 

Naším cieľom je prispieť k rozšíreniu porozumenia, palety zručností a nástrojov, ktoré budú Vám, študentkám a študentom VŠVU, k dispozícii nielen počas štúdia, ale aj v ďalšom živote. 

Ako môžete Vy, študenti našej školy, centrum zlepšiť? 

Veľmi uvítame, ak sa s nami podelíte o to, aké témy Vás zaujímajú a ktoré veci pre Vás z hľadiska štúdia, profesionálneho a osobného rastu predstavujú výzvu. Vaše podnety píšte na emailovú adresu tajomníka centra,

K témam sa budeme vyjadrovať podľa toho, ktoré sa Vám javia ako najviac pálčivé a kedy to bude z hľadiska priebehu akademického roka aktuálne, lebo iné veci nás môžu trápiť v období zápisu predmetov a iné v čase dokončovania semestrálnych prác, alebo podávania prihlášok na výmenné pobyty a stáže. 

Ak je však vaša otázka akútna, radi Vás privítame na osobnej konzultácii – konzultácie s Martinom Šarkanom a konzultácie s Tomášom Jančaříkom

konzultácia s Tomášom

 

konzultácia s Martinom