Rektorka a vedenie školy

Vedenie Vysokej školy výtvarných umení.

Bohunka Koklesová web

Stanislav Stankoci web

Jana Hojstričová web

Sylvia Jokelová web

Marcel Benčík web