Alumni

Klub absolventov a absolventiek, zamestnancov a zamestnankýň, partnerov a partneriek, priaznivcov a priaznivkýň VŠVU.

V súčasnosti je bežné, že vysoké školy sa snažia sledovať osud svojich absolventiek a absolventov. Zakladajú alumni kluby, prostredníctvom ktorých s nimi nadväzujú, udržiavajú a rozvíjajú kontakt. Je to vzájomný vzťah – škola o sebe informuje a pozýva k účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré realizuje. Absolventky a absolventi zase prinášajú svoje osobné skúsenosti, ktoré od skončenia štúdia v profesionálnom a osobnom živote nadobudli. Škola si aj na základe ich skúseností môže vylepšovať svoj profil, využiť ich podporu.

Veríme, že založením Alumni klubu VŠVU vznikne združenie ľudí, ktorí chcú sledovať činnosť a smerovanie VŠVU, prípadne ho ovplyvňovať a zlepšovať jej postavenie. Zároveň veríme, že tento klub prinesie mnoho zaujímavých a príjemných stretnutí ľudí, ktorých spája umelecké vzdelanie a záujmy, majú si čo povedať k rôznym spoločenským a kultúrnym témam. Založíme tak tradíciu a očakávame, že prinesie radosť a úžitok všetkým.

Klub chce osloviť nielen absolventky a absolventov, ale aj zamestnankyne a zamestnancov školy, pedagogičky a pedagógov roky pôsobiacich na VŠVU, ktorí sú profesionálne i osobne neodmysliteľne previazané/í s touto inštitúciou. A samozrejme, Alumni klub Vysokej školy výtvarných umení je otvorený aj ďalším – priateľkám a priateľom, sympatizantom a sympatizantkám. Chceme vytvoriť náležitý priestor, kde sa môžu na neformálnej úrovni stretávať absolventky a absolventi najvýznamnejšej umeleckej vzdelávacej inštitúcie v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania na Slovensku, kde môžu udržiavať kontakty so svojou alma mater, spolužiačkami a spolužiakmi, pedagogičkami a pedagógmi, kolegyňami a kolegami, ale aj s priateľkami a priateľmi umenia či priaznivkyňami a priaznivcami školy.

Alumni klub VŠVU je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem registrovať sa, vyplňte prihlášku a pošlite ju koordinátorke klubu na .

Ciele Alumni klubu

  • podporovať kontakty a rozvíjať vzťahy 
  • zvýšiť informovanosť o aktivitách školy
  • podporovať pozitívnu prezentáciu školy voči verejnosti
  • zbierať údaje o profesionálnom pôsobení svojich absolventiek a absolventov

Kto sa môže stať členom klubu

  • Absolvent/ka školy ktoréhokoľvek stupňa štúdia
  • Pedagogickí/é aj nepedagogickí/é zamestnanci/kyne
  • Priatelia/ky školy / Podporovatelia/ky v rôznych oblastiach / Sympatizanti/ky 

Projekty Alumni klubu VŠVU:

Inkubátor VŠVU

Každý rok spúšťa VŠVU výzvu určenú niekoľkým študentom/študentkám posledného magisterského ročníka či nedávnym absolventom/absolventkám dizajnérskych odborov (katedry dizajnu, txtilnej tvorby, úžitkových umení a vizuálnej komunikácie), ktorí/é majú možnosť uchádzať sa o ateliér, bez nároku na finančnú náhradu. Ide o bývalé administratívne priestory, ktoré nám na tento účel ponúkla J&T Banka a nachádzajú sa na Kolibe v Bratislave. 

Miestnosti v budove majú rôzne dispozície, čo umožňuje vytvorenie rôznych typov pracovných priestorov, od individuálnych po zdieľané v skupine, v závislosti od profesie či priestorových nárokov potrebných na prácu. Keďže ponúkané priestorové kapacity sú obmedzené, počet rezidentov/rezidentiek, ktorým môžeme v prípade záujmu vyhovieť, je tiež limitovaný. 

Výber záujemcov a záujemkýň, ktorým sa poskytne pracovný priestor, prebieha na základe predloženého projektu. Vybraným uchádzačom a uchádzačkám sa priestor poskytuje na 1 rok, s možnosťou opätovného predĺženia zmluvy (max. 3 roky).

Sledujte naše sociálne siete a web, kde každoročne uverejňujeme aktuálnu otvorenú výzvu. 

Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.

Koordinátor alumni klubu:

Na stiahnutie

Alumni klub – prihláška DOCX, 232 KB