Zuzana Šebeková

Meno
doc. Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD.
Pozícia
Docentka
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
9.00 – 15.00
Streda
9.00 – 13.00
Štvrtok
9.00 – 15.00

Prezentácia online:

Zuzana Šebeková @ SCD


Predmety:

 • Prípravný ateliér textilného dizajnu 
 • Textilná technológia I. (tlač) 
 • Experimenálne techniky I., II. 
 • Udržateľnosť v odevnom/textilnom dizajne a výrobe I., II. 
 • Screen printing on fabric 

 

 

 


LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN: patterns_samples_research diary. projekt podporený formou štipendia FPU. 2021/22
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN: patterns_samples_research diary. projekt podporený formou štipendia FPU. 2021/22.
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN: generative patterns 1-3. projekt podporený formou štipendia FPU.2021/22
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN: generative patterns 1-3. projekt podporený formou štipendia FPU.2021/22.
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN: generative pattern 1_detail. projekt podporený formou štipendia FPU.2021/22
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN: generative pattern 1_detail. projekt podporený formou štipendia FPU.2021/22.
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN:_generative pattern 3_detail. projekt podporený formou štipendia FPU.2021/22
LET YOUR RESEARCH DESIGN YOUR PATTERN:_generative pattern 3_detail. projekt podporený formou štipendia FPU.2021/22.

Vysokoškolské vzdelanie  

2010 – 2015  

 • Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, externé doktorandské štúdium, titul: Doktor umenia, ArtD.   
  Téma: LIFESTYLE – tendencie súčasného dizajnu: dizajn kompozitných materiálov tužených prírodnými vláknami  

2007 – 2008   

 • Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design HKD, Halle/Saale, Nemecko, nadstavbové štúdium.   
  Téma: Výskum možností technológie priamej a transférovej digitálnej potlače vlnených a zmesových tkanín a ich aplikácia v priemyselnej výrobe  

2001 – 2007   

 • Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design (HKD), Halle/Saale, Nemecko (Fakulta dizajnu, oddelenie textilného dizajnu - prof. Wieland Poser). Diplomové štúdium, titul: Diplomovaný dizajnér, Dipl.Des.  
  Téma diplomovej práce: Im Gehen/Idúc - kolekcia vlnených unisex tkanín, v spolupráci s firmou Merina a.s. Trenčín

Študijné a výskumné stáže 

2014 – 2015  

 • Smart Textiles Design Lab (STDL), Swedisch School of Textiles, Borås, Švédsko. Doktorandská študijná stáž – 9 mesiacov 

2013   

 • Fraunhofer Institut für Materialmechanik Halle (IWMH), Halle an der Saale, Nemecko. Doktorandská výskumná stáž – 3 mesiace  

2011 – 2012   

 • Fraunhofer Institut für Materialmechanik Halle (IWMH), Halle an der Saale, Nemecko. Doktorandská výskumná stáž – 10 mesiacov  

2004 – 2005

 • MIE - Magyar Iparműveszeti Egyetem (dnes MOME) Budapešť. Ročný štipendijný pobyt Erazmus.     

Priebeh zamestnaní   

2021 –  

 • KTT VŠVU v Bratislave – docentka 

2016 – 2021  

 • KTT VŠVU v Bratislave – odborná asistentka 

2014 – 2017   

 • EYBL Austria GmbH & Co.KG Krems a.d. Donau, Rakúsko – dizajnérka poťahových  textílií a potlačí pre automotive sektor. Návrh kolekcií a realizácie podľa zadania klientov (Daimler, KIA, Hyundai, Lotus), výskum a predvýrobný vývoj v oblasti digitálnej tlače  

2013 – 2016   

 • KTT VŠVU v Bratislave – asistentka ½ úväzok 

2008 – 2009   

 • Gerns+Gahler GmbH & Co.KG, Freilassing, Nemecko – dizajnérka tkaných poťahových textílií pre automotive  a office sektor. Realizácia sérií a vývoj pre firmy: BENE, BMW, Audi, Volkswagen, KIA  

2007 – 2008   

 • Lydia in St.Petersburg GmbH, Halle/Saale, Nemecko – externá technická a procesná dizajnérka  

2002 – 2008  

 • Studio BALZER,  Halle/Saale a Lipsko, Nemecko – externá produktová a procesná dizajnérka pre  

2003 – 2004 a 2005 – 2007  

 • Werkstattzentrum Textil, HKD, Halle/Saale, Nemecko – študentská dielenská výpomoc v textilných dielňach (sieťotlač a farbiareň) 

Vyžiadané/pozvané prednášky 

 • TEXTIL HEUTE – Lehre, Forschung, Industrielle praxis und freies Schaffen, pozvaná prednáška v rámci výberového konania na obsadenie W2-profesúry pre textilný dizajn/textilné umenie (s dôrazom na dizajn) na Westsächische Hochschule Zwickau -  Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg, online: 13.10.2020 
 • STATEMENT_TEXTIL - neue Funktionen, Anwendungsgebiete und Komplexität von Textil, pozvaná prednáška v rámci výberového konania na obsadenie W3-profesúry pre textilný dizajn na Akademie der Bildenden Künste – ABK, Stuttgart,  04.07.2019 
 • GENERATION F, CREATIVE HUB – European Fashion Accelerator, prednáška a prezentácia tvorby, UNIQUE FASHION WEEK Košice, Kasárne/Kulturpark, 06.11.2019
 • BEYOND THE VISUAL: TRADIČNÉ TECHNIKY A MATERIÁLY AKO INŠPIRÁCIA V SÚČASNOM TEXTILNOM DIZAJNE – prednáška v rámci medziodborovej dvoj- konferencie IDENTITA SK + INTERIÉR NA SLOVENSKU, FA STU v Bratislave, 4.10.2018
 • FAST FASHION - cyklus prednášok a seminár, Univerzita Jána Evangelistu Purkyně, Fakulta umění a designu, Ateliér oděvního a textilního dizajnu, Ústí nad Labem, ČR, 04.04.2018 - 06.04.2018
 • THE EVOLVING ROLE OF THE DESIGNER : IN RESEARCH AND INDUSTRY – prednáška a seminár v rámci pravidelného DESIGN SEMINAAR pre  študentov textilného a módneho dizajnu na The Swedish School of Textiles, Borås, Švédsko  7.10.2014
 • 1xKUNST 1xFORSCHUNG – prednáška a prezentácia vlastnej dizajnérskej výskumnej činnosti v rámci podujatia: PLENUM im FB Textil, BURG GIEBICHENSTEIN HKD Halle, Halle/Saale, Nemecko, 30.05.2012

Publikačná činnosť  

 • https://www.researchgate.net/profile/Zuzana-Sebekova
 • https://vsvu.academia.edu/ZuzanaSebekova
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2021. Portfólio. Umelecká monografia - autorský katalóg. Bratislava : Z.Šebeková. 240 s. 
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2021. ‘Project Zero Impact‘. In: BERNAT, Sara – DOMOSZLAI - LANTNER, Doris (eds.): Fashion forward Visegrad - Sustainable Fashion in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.(e-book), Fashion Forward, s. 96-98. https://play.google.com/books/reader?id=F69QEAAAQBAJ&pg=GBS.PP1&printsec=frontcover
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana 2017. ‘Technológie v kontexte textilnej výroby a dizajnu’  In: LAPŠANSKÁ, Dana: Think fashion : technológie a kreativita v textilnom a v módnom dizajne. Bratislava : KTT VŠVU, 2017. s. 8-41. 
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2018. Beyond the Visual: Tradičné techniky a materiály ako inšpirácia v súčasnom textilnom a odevnom dizajne. Recenzovaný konferenčný zborník. Medziodborová dvojkonferencia IDENTITA SK a INSK – INTERIÉR NA SLOVENSKU, UI FA STU, Bratislava 4.– 5.10.2018, Bratislava : SPEKTRUM STU. s.74-78
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2015. Lifestyle - tendencie súčasného dizajnu : dizajn kompozitných materiálov tužených prírodnými vláknami. Teoretická časť dizertačnej práce. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení. 212 s. 
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2014. ‘Textile Design, Craft and Research. Investigating the Role of Design, Material and Process Knowledge’. In: BREUER, Gerda – OESTEREICH, Christopher (eds.): seriell - individuell: Handwerkliches im Design. Weimar : VDG Weimar. s. 179 – 192
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2014. Studio Allt (medailón – profil autora). Flash Art – Czech & Slovak Edition, no. 32-33, Volume 6 – 2014, ISSN. 1336-9644, s.13
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2014. Danica Pišteková (medailón – profil autorky). Flash Art – Czech & Slovak Edition, no. 32-33, Volume 6 – 2014, ISSN. 1336-9644, s.56
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2014. Michala Lipková (medailón – profil autorky). Flash Art – Czech & Slovak Edition, no. 32-33, Volume 6 – 2014, ISSN. 1336-9644, s.56
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana 2013. The Role of Textile Design(er) in the Transforming Industrial Production. (conference paper). MA AND PHD STUDENTS 4TH INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, 30.04. – 02.05.2013, Tbilisi, Gruzínsko. ISBN 978-9941-18-152-8, s.68-69
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana; LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, Katarína; TRNOVSKÁ, Katarína (eds). 2013. Slow/slov* contemporary design theory, research and practice –  Slow/slov*  teória/výskum/prax v súčasnom dizajne. Bratislava : just plug_in. ISBN 978- 80-971416-0-8, 190 s.
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2013. ‘slow/slov* prax, teória a výskum v súčasnom dizajne’. Designum. 4/2013, roč. 19, ISSN 1335-034X, s. 44 – 49. 
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2012. ‘Merina – Audov’. Designum. 5/2012, roč. 18, ISSN 1335-034X, s. 34-38
 • ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2012. The Role of Designer in (Textile-)Industry. (conference paper). ARTISTS IN INDUSTRY International Conference, 01. – 02.11.2012, Bukurešť, Rumunsko 

Výskumná a grantová činnosť 

 • KEGA: 009VŠVU-4/2022 - nové koncepty a prístupy módy_ autorka a zástupkyňa vedúcej projektu  _ 2022 – 2024  https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/14480
 • FPU č. 21-142-06533 - Dizajnérsky výskum aplikácie prírodných pigmentov a farbív _ štipendium FPU _ 2021 https://podpora.fpu.sk/statistiky/view-project/51035
 • FPU č. 20-143-00913 výstava Sustainable fashion in education / Udržateľná móda vo vzdelávaní, autorka projektu, 2020 https://podpora.fpu.sk/statistiky/view-project/28653
 • INTERREG  ITMS: 305041W275 Design & Innovation - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, spoluriešiteľka projektu zodpovedná za partnerské pracovisko KTT VŠVU, 2018 – 2020 
 • KEGA: 002VŠVU-4/2015 RE:THINK FASHION - dizajn a tvorba v kontexte kreatívneho priemyslu, autorka a spoluriešiteľka projektu, 2015 – 2017 https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/9063
 • štipendium NŠP (Národný štipendijný program) na 9-mesačný výskumný doktorandský pobyt v STDL (Smart Textiles Design Lab-e,) Swedish School of Textiles, University of Borås, Švédsko, 2014
 • grant MK-4388/2014/4.4.6_ Cyklus medziodborových seminárov VŠVU a FA STU v Bratislave: SLOW/SLOV* výskum prostredníctvom navrhovania /dizajnu v doktorandských projektoch, 2014 
 • grant MK-4423/2014/4.6.1_ realizácia diela: LIFESTYLE / Materiál 02 : Tendencie súčasného dizajnu. Dizajn kompozitných materiálov tužených prírodnými vláknami, 2014
 • štipendium DAAD (Deutscher akademischer Austauschdienst) na 3-mesačný doktorandský výskumný pobyt na Fraunhofer Institut von Materialmechanik (IWM) Halle a.d. Saale, Nemecko, 2013
 • KEGA: 004VŠVU-4/2013 Inovatívne úpravy textílií v umení a dizajne, autorka a zástupkyňa vedúceho projektu, 2013 – 2015 https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/7938
 • ASFEU ITMS: 26240220088 Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií, spoluriešiteľka projektu, 2013 – 2015
 • MK-4526/2013/4.6.1 _ realizácia diela: LIFESTYLE / Materiál 01 – Tendencie súčasného dizajnu : Dizajn kompozitných materiálov tužených prírodnými vláknami, 2013
 • MK-4525/2013/4.6.2_ vzdelávacia aktivita: Účasť na konferencii DRS//CUMULUS OSLO 2013 - 2nd International Conference for Design Education Researchers, 2013
 • štipendium DAAD (Deutscher akademischer Austauschdienst) na 10-mesačný doktorandský výskumný pobyt na Fraunhofer IWM Halle a.d. Saale, Nemecko, 2011-2012
 • ASFEU ITMS: 262402200 Digitalizácia technologických procesov v dizajne, spoluriešiteľka projektu, 2010 – 2013 

Kurátorstvo výstav a vedenie projektov  

 • NULOVÝ DOPAD – Udržateľná móda vo vzdelávaní / ZERO IMPACT Sustainable Fashion in Education). výstava študentov Ateliéru odevného dizajnu a autorskej tvorby: kolekcia ZERO IMPACT/GENERATION F, SCD Satelit, Bratislava, 23.01.2020 – 26.02.2020
 • (RE)THINK FASHION – dizajnérsky výskum / fashion design research. výstava autorskej tvorby a tvorby doktorandov Ateliéru odevného dizajnu, SCD Satelit, Bratislava, 09.06.2017-12.07.2017
 • SLOW/SLOV* – dizajnérsky výskum v PhD projektoch, Bratislava Design Week 2014 (BADW 2014), Bratislava, 22.-28.09. 2014
 • SLOW/SLOV* – teória výskum a prax v súčasnom dizajne, SCD Satelit, Bratislava, 18.7. - 28.8. 2013 (+ reinštalácia projektu a výstavy v Salóne Nitrianskej Galérie, Nitra, 06. 12. 2013 – 26.01. 2014) 
 • MADE IN GERMANY –  new fashion & textiles, výstava študentov odevného a módneho dizajnu univerzity BURG GIEBICHENSTEIN HKD Halle ,SCD Satelit, Bratislava, 6. 8. - 2. 9.2007

Výstavy a módne prehliadky: 

 • GENERATION F - autorské kolekcie GAS a COLOURED COTTON, výstava HUMAN BY DESIGN Probing Social and Methodological Innovation in Design, MAK – Museum of Applied Arts, Viedeň, 04.03.2020 – 07.06.2020
 • GENERATION F - výstava, autorské kolekcie GAS a  COLOURED COTTON, ZERO IMPACT Sustainable Fashion in Education, SCD Satelit, Bratislava, 23.01.2020 – 26.02.2020
 • GENERATION F - módna prehliadka, autorské kolekcie GAS a  COLOURED COTTON, UNIQUE FASHION WEEK Košice, Kasárne/Kulturpark K 13, Košice, 06.11.2019
 • ZERO IMPACT, výstava, HUMAN BY DESIGN, SCD Satelit, Bratislava, 05.09.2019 – 30.10.2019
 • NULOVÝ DOPAD/ZERO IMPACT, výstava, Designblok, Veletržní palác, Praha, 19. 10. 2019 – 20.10. 2019 
 • NULOVÝ DOPAD/ZERO IMPACT, módna prehliadka, Fashion Live 2019, Obchodný dom Kamenné námestie, Bratislava, 04. 10. 2019 
 • (RE)THINK FASHION, výstava autorskej tvorby, SCD Satelit, Bratislava, 19. 06. 2017 – 12. 07. 2017 
 • LIFESTYLE, výstava, (RE)THINK FASHION, SCD Satelit, Bratislava, 09.06.2017 – 12.07.2017
 • DEDIČSTVO/ HEIRLOOM, výstava BLÍZKO A ĎALEKO/NEARBY AND FARAWAY, 19. medzinárodná výstava textilnej miniatúry, Galéria Umelka, Bratislava, 29.05.2017 – 25.06.2017
 • KAPSULA/CAPSULE, výstava BLÍZKO A ĎALEKO/NEARBY AND FARAWAY, 19. medzinárodná výstava textilnej miniatúry, Galéria Umelka, Bratislava, 29.05.2017 – 25.06.2017
 • LIFESTYLE: MATERIÁL 02, prezentácia v rámci projektu *SLOW/SLOV – dizajnérsky výskum v PhD projektoch na prehliadke BRATISLAVA DESIGN WEEK (BADW) 2014, Bratislava, 22. – 28.09.2014
 • MIZNÚCA PAMÄŤ/FADING MEMORY, výstava PAMÄŤ TEXTILU /MEMORY OF TEXTILE, 17. medzinárodná výstava textilnej miniatúry, Galéria Umelka, Bratislava, Bratislava, 1.-21.6.2015    
 •  (reinštalácia výstavy: galéria MÁNES Diamant, Praha, Česká republika, 01.07. – 26.07.2015)
 • LIFESTYLE: MATERIÁL 01, výstava *SLOW/SLOV, SCD Satelit, Bratislava, 18.07. - 28.08.2013 
 • + reinštalácia projektu a výstavy v Salóne Nitrianskej Galérie, Nitra, 06.12.2013 – 26.01.2014
 • OBJETS TROUVÉS Účasť na sympóziu, Veli Iž, Chorvátsko, 2011 
 • CLOTHES OVER TIME – PREZLIEKANIE V ČASE, Dvorana MK SR, Bratislava. 01. 08. 2011 – 20. 10. 2011 
 • IM GEHEN – IDÚC, kolekcie tkanín TISS+MERINA, výstava MADE IN GERMANY –  new fashion & textiles, SCD Satelit, Bratislava, 06.08. - 02.09.2007 
 • SHEN TE– Inspired by Bertold Brecht, kolekcia potlačí a žakárových tkanín, výstava MADE IN GERMANY –  new fashion & textiles, SCD Satelit, Bratislava, 06.08. – 02.09.2007 

Dielo, resp. kolekcia diel v zbierkach/zbierkotvorných inštitúciách

 • Slovenské Múzeum Dizajnu, 2 autorské potlače (GAS a COLOURED COTTON) pre odevy (Thief 1, Thief 2 od Mrg.art. Barbory Peuch ArtD.) zo spoločnej kolekcie GENERATION F (2019)
 • Slovenské Múzeum Dizajnu, 2 poťahové látky z vývojovej kolekcie realizovanej vo firme Gerns und Gahler GmbH & Co.KG (2008)  a 9 odevných látok diplomovej kolekcie IM GEHEN  (Idúc)  - zhotovenie Werkstattzentrum Textil, BURG Giebichenstein Halle/Saale a Merina a.s, Trenčín (2006-2007)

Ocenenia tvorby 

 • Ocenenie DAAD PREIS 2007, Nemecko