Zuzana Machatová

Meno
Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Reštaurátorský výskum I. - VIII.
  • Základy chémie a toxikológia