Zuzana Lapitková

Meno
Mgr. Zuzana Lapitková
Pozícia
Vedúca knižnice
Oddelenie
Akademická knižnica

Pracovné skúsenosti

 • 2015 – kurátor Slovak Press Photo
 • od 2014 – súčasnosť vice-director – OFF Bratislava
 • od 2010 – nezávislá kurátorka fotografie – výstavy, rezidencie umelcov, publikácie
 • Výstavy:
  2012 – Peter Procházka: Beatová generácia, Bratislava
  2012 – MutationII, Budapešť
  2013 – Bilancia 1948 – 2012 (kolektívna výstava Združenia slovenských profesionálnych fotografov), Bratislava, Košice
  2010 – 2012 – Tension Field– výstavný projekt európskych miest (Graz, Ljubjana, Košice, Rijeka, Novi Sad, Skopje)
 • Publikácie:
  Máté Bártha, Common Nature (2014)
  Matúš Zajac, Mimo (2014)
 • 2006 – 2010 – Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 
 • kurátorka, projektová manažérka: Mesiac fotografie, Bratislava, Európsky mesiac fotografie, Artist in Residence– projekt výmenných umeleckých rezidencií medzi Slovenskom a Holandskom 
 • editor publikácie: History of European Photography (1900-1939)
 • vedúca knižnice 

Vzdelanie

 • 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005
  štipendium, Jan van Eyck Academie, Maastricht, Holandsko
  projekt Taste and Values of Society (v rámci projektu Authoring the City) – kultúrny manažment
 • 1. 10. 2001 – 31. 7. 2002
  výskumný pobyt: Vrije Universiteit Brussel, Brusel, Belgicko
  Research on Ephemeral Architecture (Triumphal Arches in Flemish Towns)
 • október 1992 – august 1998
 • Filozofická fakulta UK, Bratislava,
 • Archeológia – Dejiny umenia – ukončené magisterské štúdium

Ceny

 • 2001 – Cena Martina Benku za diplomovú prácu Slávobrány od Antona Schmidta pre slovenské banské mestá z r. 1751 a 1764 (ikonografia zachovaných návrhov)

Jazyky

 • angličtina – štátna skúška z prekladateľstva, Akadémia vzdelávania, Bratislava
 • holandčina – Staats examen(štátna skúška)
 • francúzština, ruština, nemčina – základy
 • latinčina – 2 semestre

Iné

 • od 2000 – spolupráca s centrom Nomura Center for Lifelong Integrated Education, Tokio, Japonsko