Žofia Babčanová

Meno
Mgr. art. Žofia Babčanová, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka
Oddelenie
Katedra dizajnu