Zdenko Kolesár

Meno
prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.
Pozícia
Profesor
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
09:00 – 10:30
Utorok
19:00 – 20:30

Prezentácia online:

Zdeno Kolesár @ SCD


Predmety:

 • Analýza obrazu (dizajn) I. - II.
 • Problematika výtvarných médií (dizajn) I. - II.
 • Úvod do štúdia I. - II.
 • Interpretačné rámce súčasného dizajnu I. - II.
 • Selected chapters from modern and contemporary visual arts
 • Umelecký výskum - Teória II. - III.

 

 

 

 


Štúdium:

1975 – 1979

 • Gymnázium Tomášikova Bratislava – maturita

1979 – 1983

 • Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor veda o výtvarnom umení

1987

 • Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor veda o výtvarnom umení – PhDr.

1999 – 2001

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry – Ph.D.

2004

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry – Doc.

Študijné pobyty:

1988 – 1989

 • Université de Paris I ‑ Sorbonne, Francúzsko (štipendium francúzskej vlády)

1991

 • Ecole des Beaux‑Arts, Saint Etienne, Francúzsko (štipendium regiónu Rhone‑Alpes)

1993

 • Cooper Hewitt National Museum of Design – Smithsonian Institution a Parsons School of Design, New York, U.S.A. (Getty Grant)

2000

 • Summer Institute in World Art Studies, Norwich a Londýn, Veľká Británia (Getty Grant)

Prednáškové pobyty:

2001

 • Akademia Sztuk Pieknych, Krakow (CEEPUS)

2004

 • Ecole des Beaux‑Arts, Saint Etienne, (MIRA)

2004

 • Ecole des Beaux‑Arts Nancy (ERASMUS)

2005

 • Ecole des Beaux‑Arts Strasbourg (ERASMUS)

2006

 • Ecole des Beaux‑Arts Saint Etienne (ERASMUS)

2008

 • Ecole des Beaux‑Arts Saint Etienne (ERASMUS)

2010

 • Ecole des Beaux‑Arts Saint Etienne (ERASMUS)

Zamestnanie:

1983 – 1985

 • interný ašpirant, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1985 – doteraz

 • Asistent, Odborný asistent, Docent – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1996 – doteraz

 • Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín

1996 – doteraz

 • Externý pedagóg – Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Katedra designu Zlín

1998 – doteraz

 • Externý pedagóg – Fakulta výtvarných umění VUT Brno

Ocenenia

1983

 • Cena rektora FFUK v Bratislave

2011

 • Zvláštna cena ministra kultúry SR (Národná cena za dizajn)

Knižné publikácie

 • Kapitoly z dejín dizajnu. 1. časť – Od prehistórie po 2. svetovú vojnu. Bratislava 1999.
 • Kapitoly z dejín dizajnu. 2. časť  – Dizajn v 2. polovici 20. storočia.  Bratislava 2000.
 • Kapitoly z dějin designu. Praha 2005.
 • Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava 2006.
 • Kapitoly z dějin designu (druhé rozšírené vydanie). Praha 2009.
 • Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava 2009

Skriptá:

 • Paríž. Architektúra a výtvarné umenie. Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 2007