Volodymyr Serhachov

Meno
Mgr. art. Volodymyr Serhachov
Pozícia
Poradca pre ukrajinských študentov a uchádzačov - Tajomník Podporného a poradenského centra
Oddelenie
Podporné a poradenské centrum
Telefón
+421 948 621 201
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
13:00 - 16:30
Utorok
09:00 - 16:30
Streda
13:00 - 16:30
Štvrtok
Hviezdoslavovo nám. po dohode
Piatok
Hviezdoslavovo nám. po dohode