Vojtech Kolenčík

Meno
doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.
Pozícia
Docent
Vedúci ateliéru
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
09:00 – 15:00
Štvrtok
09:00 – 15:00
Vojtech Kolenčík – grafika
Vojtech Kolenčík: Vojtech Kolenčík – grafika.
Vojtech Kolenčík – grafika
Vojtech Kolenčík: Vojtech Kolenčík – grafika.
Vojtech Kolenčík – grafika
Vojtech Kolenčík: Vojtech Kolenčík – grafika.
Vojtech Kolenčík – maľba
Vojtech Kolenčík: Vojtech Kolenčík – maľba.
Vojtech Kolenčík – maľba
Vojtech Kolenčík: Vojtech Kolenčík – maľba.

Predmety:

 • Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal. sa  narodil v Nitre v r. 1955.
Strednú školu vyštudoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes ŠÚV) v rokoch 1970 – 1974 u Doc. Rudolfa Filu. V rokoch 1974 – 1980 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Prof. Albína Brunovského. V súčasnosti vyučuje na VŠVU ako interný pedagóg v rámci Katedry grafiky a iných médií, vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Na konte má mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí, napr. v Berlíne, Memmingene, Wiesmare, Paríži, Viedni, Prahe, Ostrave, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a i.
Participoval na viacerých kolektívnych zahraničných i domácich výstavách napr. vo Washingtone, New Yorku, Paríži, Ríme, Berlíne, Eisenstadte, Neuhofene, Resenburgu, Viedni, Ljubljane, Budapešti, Györi, ale i doma, v Bratislave, Nitre, BB, Žiline, Kežmarku a i.
Aktívne tvorí a vystavuje naďalej.

„V poslednom dvadsaťročí sa Vojtech Kolenčík vo svojej tvorbe sústreďuje na problém farby, ktorá sa stala základom jeho výtvarného vyjadrenia. V tvorivom procese rád využíva istý druh náhody, automatizmu a akčných postupov. Pritom využíva aj prvky geometrickej pravidelnosti línie kreslenej niekedy podľa pripravených šablón, najmä v temperových kresbách na papieri. Touto svojou tvorbou sa pred časom prezentoval v galérii SPP.
V posledných rokoch  však jeho maliarska tvorba zažíva veľký, možno povedať nevídaný rozmach. Najnovšia tvorba Vojtecha Kolenčíka, s ktorou sa prezentuje  dokladá, že farba umelca priam opantala. Ponoril sa do nej ako do  média, ktorým sa snaží uvoľniť vnútorný nepokoj, prekonať pomyselnú hranicu medzi konkrétnym a fiktívnym. Farba sa v jeho tvorbe osamostatňuje, ako keby chcela žiť vlastným životom. Umelec vníma  farbu ako živel, ktorý podriaďuje svojej vnútornej energii. Dominantné sú veľkoformátové maľby koncipované ako štruktúrne monochrómy. Plasticitu a vibráciu povrchu docieľuje vysypávaným pieskom, hrubými farebnými vrstvami, ktoré kompozične artikuluje do  plastických reliéfnych terčov a štruktúr. Reflexný svetelný efekt kameninovej drte zvýrazňuje iracionálnosť zobrazovaného  farebného sveta. V týchto nových dielach  umelec viac otvára pocitové vrstvy, magickými farbami preniká do hĺbkových dimenzií a súčasne naznačuje, že niekedy je rozdiel medzi „tu“ a „tam“ iba pomyselný. Je to komunikácia o zmysle bytia bez konkrétnych poukazov na okolitý svet, ktorá skôr hľadá oporu v tom nehmatateľnom, čo umelec tuší, že sa za ním skrýva.“

Eva Trojanová

Individuálne výstavy:

1997

 • Z Tvorby (S R. Jančovičom), Galéria výtvarného umenia, Ostrava, Česká republika

1997

 • Farebné serigrafie (s T. Kolenčíkovou), Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika

1995

 • Kresba a farebná grafika, Múzeum V. Löfflera, Košice, Slovenská republika

1994

 • Rok rodiny (spolu s A. Klimom, T. Klimovou, T. a D. Kolenčíkovou, A. Kolenčíkom), Štúdio S, Bratislava, Slovenská republika

1993

 • Begegnung, (s T. Kolenčíkovou), Galerie Spectrum, Menningen, Nemecko

1993

 • Bilder und Grafik (s T. Kolenčíkovou), Rosenthal Theater Setb, Nemecko

1993

 • Grafika, kresba (s T. Kolenčíkovou), EURO Graz, Rakúsko

1992

 • Z tvorby (s T. Kolenčíkovou), Drink in Gallery, Bratislava, Slovenská republika

1991

 • Z tvorby (s T. Kolenčíkovou), Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika

1991

 • T. Kolenčíková – V. Kolenčik, Čs. -Fr. spoločnosť Ģ, Paríž, Francúzsko

1991

 • Kresba a farebná grafika (s T. Kolenčíkovou), Österreichische Alpenverein Wien, Viedeň, Rakúsko

1990

 • Z tvorby (s T. Kolenčíkovou), Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

1990

 • Výber z tvorby (s T. Kolenčíkovou), Československé kultúrne a informačné stredisko, Budapešť, Maďarsko

1989

 • T. Kolenčíková -V. Kolenčík, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika

1989

 • T. Kolenčíková -V. Kolenčík, Wismar Museum, Nemecko

1988

 • Stretnutie (s T. Kolenčíkovou, Š. Švarcom, F. Zajacom), Spišské múzeum, Levoča, Slovenská republika

1988

 • Stretnutie II (s T. Kolenčíkovou, Š. Švarcom. F. Zajacom), GUS, Sp. Nová Ves, Slovenská republika

1987

 • Grafika (s T. Kolenčíkovou), Dom slovenskej kultúry, Praha, Česká republika

1986

 • Výber z tvorby (s T. Kolenčíkovou), Oblastná galéria M. A. Bazovsktého, Trenčín, Slovenská republika

1986

 • Grafika, kresba (s T. Kolenčíkovou), Galéria mladých, Brno, Česká republika

1985

 • 4 mladí ilustrátori, Tatran, Bratislava, Slovenská republika

1984

 • Farebná grafika (s T. Kolenčíkovou), Dielo SFVU, Bratislava, Slovenská republika

1984

 • Z tvorby (s T. Kolenčíkovou), V -klub, Bratislava, Slovenská republika

1983

 • Výber z tvorby (s T. Kolenčíkovou), Kultúrny dom, Bzenec, Česká republika

1982 

 • Z tvorby (s T.Kolenčíkovou), Výstavná sieň I.Krasku, PiešĢany, Slovenská republika

1981 

 • Grafika, kresba, ilustrácia, Galéria mladých, Nitra, Slovenská republika

1980 

 • Z tvorby, „Véčko –klub“, Bratislava, Slovenská republika

Kolektívne výstavy:

1994 

 • Súčasná slovenská grafika, UBS Bratislava, Slovenská republika

1993

 • Česká a slovenská grafika, Jakarta, Indonézia

1993

 • Medzinarodné bienále grafiky, Ljubljana, Slovinsko

1993

 • Česká a slovenská kresba 1989-92, PGU Žilina, Slovenská republika

1993

 • Slovenská kresba 1975-89, PGU Žilina, Slovenská republika

1993

 • Súčasná slovenská grafika XII., ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika

1992

 • Salon 12/92, Salle de Bal, Viedeň, Rakúsko

1991

 • Súčasná slovenská grafika XI., ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika

1991

 • Dal Grottesco al Magico Grafica Cecoslovacca Contemporanea, Rím, Taliansko

1991

 • Retretti Kesa ’91, Retretti, Fínsko

1991

 • Slowakische Bildende Kunst, Neuhofen, Rakúsko

1990

 • 90 autoru v roce ’90, Palác kultury, Praha

1990

 • Nové cesty kresby a grafiky, NG Praha, Slovenská republika

1990

 • Malerei + Graphik aus Tschechoslowakei, Landesmuseum Eisenstadt, Rakúsko

1990

 • Intergrafik 90, Berlín, Nemecko

1989

 • 20 rokov slovenskej grafiky, ŠG Banská Bystrica, OG MAB Trenčín, GMB, Slovenská republika

1989

 • 6. celoslovenská výstava kresby, PGU Žilina, Slovenská republika

1989

 • Medzinarodné bienále grafiky, Varna, Bulharsko

1989

 • Art ’89, Basel, Švajčiarsko

1988

 • Salón ’88, PKO, Bratislava, Slovenská republika

1988

 • Prešovský výtvarný salón, GVU Prešov, Slovenská republika

1988

 • 43. Bienale di Venezia, Benátky, Taliansko

1988

 • Mostra Internationale di Grafica, Catania, Taliansko

1988

 • Albín Brunovský et Son Ecole, Bourges, Foix, Nanterre, Francúzsko

1987

 • Súčasná slovenská grafika IX., ŠG Banska Bystrica, Slovenská republika

1987

 • 5.celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika

1987

 • Hommage A. Kassak (100), Kassak Museum, BudapešĢ, Maďarsko

1987

 • 17. Medzinarodné grafické bienále, Ljubljana, Slovinsko

1986

 • Slovenský EX LIBRIS, OG M.A.Bazovského, Trenčín, Slovenská republika

1986

 • Medzinarodné quadrienale malých grafických foriem, ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika

1986

 • Norsk Internasjonal Grafikk Biennale, Fredrikstadt, Nórsko

1986

 • Inter art, Poznaň, Poľsko

1986

 • Art 17’86, Basel, Švajčiarsko

1986

 • Inter art, Poznaň, Poľsko

1985

 • I. Trienále portrétnej tvorby, Galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

1985

 • 4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika

1985

 • Listowec Fourth International Print Biennale, Listowel, Írsko

1985

 • 4. Biennale der Europaischen Grafik, Baden-Baden, Nemecko

1985

 • Art ’16’85, Basel, Švajčiarsko

1984

 • Tvorba mladých ’84,, Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika

1984

 • Mail art, Klub mladých umelcov, BudapešĢ, Maďarsko

1984

 • IV. Quadrienale malých grafických foriem, ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika

1984

 • 4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika

1983

 • Súčasná slovenská grafika VII, ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika

1983

 • Farebná slovenská grafika, SNG, Bratislava, Slovenská republika

1983

 • 3. celoslovenská výstava kresby, PGU Žilina, Slovenská republika

1982

 • Súčasná slovenská grafika, Praha, Česká republika

1982

 • 2. Celoslovenská výstava kresby, PGU Žilina, Slovenská republika

1982

 • Medzinárodné bienále drevorytu a drevorezu, ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika

1981

 • Súčasná slovenská grafika VI., ŠG Banská Bystrica, Slovenská republika