Viktória Revická

Meno
Mgr. art. Viktória Revická
Pozícia
Grantová a projektová manažérka
Oddelenie
KPČ - kancelária projektových činností