Štefan Papčo

Meno
Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD.
Pozícia
Docent
Vedúci ateliéru

Prezentácia online:

Štefan Papčo @ Artbase

IG: @stefanpapco


Predmety:

  • Ateliér voľného sochárstva AtPa
  • Prípravný ateliér sochárstva PrAt
  • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Technológické spracovania dreva a kameňa I. – II.