Silvia Seneši Lutherová

Meno
Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Predmety:

 • Teória dizajnu
 • Dejiny úžitkového umenia I., II.
 • Sklo, keramika a šperk v 20. a 21. storočí I., II.
 • Úžitkové umenie v texte a kontexte I., II.
 • Vizuálna komunikácia I., II.

Štúdium:

2010

 • štúdium absolvované obhájením titulu PhD.

2004 – 2007

 • Katedra teórie a dejín výtvarného umenia, VŠVU, Bratislava – interné doktorandské štúdium

2001 – 2002

 • Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, Česká republika

2000 – 2001

 • Kunstgeschichte, Universität Wien, Rakúsko

2004

 • štúdium absolvované obhájením titulu Mgr.

1997 – 2004

 • Katedra vedy o výtvarnom umení, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

1993 – 1997

 • Gymnázium Einsteinova 13, Bratislava

1985 – 1993

 • ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava

Certifikáty:

2000

 • First Certifikate in English, University of Cambridge

2000

 • Tvorba projektov a práca s médiami, Centrum prevencie a riešenia konfliktov

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – aktívne
 • nemecký jazyk – aktívne

Zamestnanie/odborné aktivity:

2011 

 • prorektorka pre zahraničné vzťahy, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2008 

 • súčasnosť – odborná asistentka, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

2008

 • súčasnosť – slobodné povolanie – publicistická, vedecká, pedagogická, editorská, kurátorská činnosť

2007 – 2008

 • zodpovedná redaktorka odborného časopisu Designum, vydavateľ Slovenské centrum dizajnu

2007 

 • súčasnosť – členka Akadémie Czech Grand Design

2007 

 • členka riešiteľského kolektívu projetku Arslexikon – Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, organizátor projektu Ústav dejín umenia SAV

2006

 • projektová manažérka Slovenského centra dizajnu

2004 – súčasnosť

 • štatutárna zástupkyňa a predsedníčka obč. združenia ARTMISIA

Protokolárna a organizačná činnosť:

1997 – 2010

 • asistentka protokolu firiem DEA – Image a Luther & Partner pri významných a oficiálnych kultúrno-spoločenských podujatiach na Slovensku
 • Výber z podujatí: Slávnostné otvorenie SND 14. 4. 2007, Ples v Opere 2001 – 2011, Reduta Bál 2001 – 2009, Gala večer Slovnaft–MOL, 105. výročie založenia Slovnaftu, 10. výročie Tatra banky, 140. a 150. výročie založenia plynárenstva na Slovensku, Art Film Trenčianske Teplice, konferencia Ministerstva obrany SR – Slovensko patrí do NATO, reprezentačné plesy Slovensko-rakúskej obchodnej komory, vernisáže výstav Henkel v GMB: André Nemeš, Andy Warhol a Koloman Sokol, slávnostné otvorenie Citibank na Slovensku, podujatia Národnej banky Slovenska, Erste Bank, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, firiem: Slovnaft, Henkel, Eurotel, Orange, Slovintegra, Transpetrol, Microsoft, Unilever, Pozagas, Kappa Štúrovo atď.) www.dealutherova.sk

Príprava a organizácia výstav:

10. 6. – 28. 8. 2010

kurátorka výstavy diplomových prác Ateliéru keramiky VŠVU – Simony Janišovej a Moniky Brzej – Intro, Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava

23. 9. – 11. 10. 2009

organizátorka a kurátorka výstavy k 60. výročiu VŠVU – VŠVU-up-(to)-date, Galéria Medium, Hviezdoslovovo nám, Bratislava (+ koncepcia a príprava katalógu)

30. 10. – 17. 11. 2007

organizátorka a kurátorka výstavy súčasného britského dizajnu v Bratislave – My World – new subjectivity in design, v spolupráci s British Council, Arts Council England, Slovenským centrom dizajnu, design factory a o.z. ARTMISIA, miesto: Design factory, Bottova 2, Bratislava

jeseň 2007

členka Prípravného výboru medzinárodného podujatia Cumulus – kurátorka sprievodnej výstavy študentskej tvorby na VŠVU a spoluautorka brožúry k výstave

15. 11. – 4. 12. 2005

kurátorka výstavy 320 stoličiek – výstava unikátnej historickej kolekcie stoličiek značky Tatra nábytok Pravenec, v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a design factory, Design factory, Bottova 2, Bratislava (+ koncepcia a realizácia dokumentárneho filmu k výstave, príprava katalógu)

16. 3. – 16. 4. 2005

spoluorganizátorka výstavy FOA – Breeding Architecture, v spolupráci s o.z. KOD, British Council, o.z. ARTMISIA, pôvodná budova ŠUP, Palisády 51, Bratislava

13. 6. – 27. 6. 2005

kurátorka výstavy CODE-X, výstava súboru grafík Ľubomíra Žalca, ŠUP, Palisády 51, Bratislava

21.9. – 12.10. 2004

kurátorka výstavy ŠUPKAMBEK´04 – skupinová site specific výstava, pôvodná budova ŠUP, Palisády 51, Bratislava

Účasť na konferencii

26. – 27. október 2011

Prezentácia príspevku Biedermeier ako občiansky štýl, Vedecká konferencia konaná pri príležitosti 150. Výročia Memoranda Slovenského národa, Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011, Trnavská univerzita

Redakčná a editorská činnosť:

 • Dejiny dizajnu na Slovensku. antológia, spolueditorka, vyd. Slovenské centrum dizajnu, 2011
 • VŠVU – up – (to)- date, katalóg výstavy k 60. výročiu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, VŠVU, 2009, 64 s.
 • Designum, január 2007 – máj 2008, zodpovedná redaktorka, odborný časopis o dizajne, Slovenské centrum dizajnu, www.sdc.sk
 • 320 stoličiek, historická kolekcia stoličiek z ohýbaného dreva – Tatra nábytok Pravenec, katalóg výstavy, Bratislava, Slovenské centrum dizajnu, 2005, 23 s.
 • Byt novej doby, Nábytok a obytný interiér v období prvej Československej republiky. In.: Dejiny dizajnu na Slovensku. antológia, Slovenské centrum dizajnu, vydanie plánované v 2012

Výstavné katalógy:

 • VŠVU – up – (to)- date, katalóg rovnomennej výstavy uskutočnenej k 60. výročiu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, VŠVU, 2009, 64 s.
 • 320 stoličiek, historická kolekcia stoličiek z ohýbaného dreva – Tatra nábytok Pravenec, katalóg výstavy, 23 s., Bratislava, Slovenské centrum dizajnu, 2005

Odborné časopisy:

 • Intro, In.: RUD 3/2010
 • Zrod občianskeho interiéru, In.: Designum 2/2008
 • Otvor oči a desktop! profilový rozhovor s Katarínou Balážikovou. In.: Designum 2/2008
 • Je ťažké niesť riziko samostatnosti, profilový rozhovor s Františkom Burianom, In.: Designum 1/2008
 • Im Gehen – Idúc. In.: Designum 1/2008
 • Akú má dizajn cenu? In.: Designum 5-6/2007
 • Dizajn môjho sveta, In.: Designum 5-6/2007
 • My World – Dráma všedného dňa, In.: Designum 5-6/2007
 • Najväčším nepriateľom dizajnu je čas, In.: Designum 4/2007
 • Slovom proti pohanom, In.: Designum 4/2007
 • Podoby moderního designu, In.: Designum 3/2007
 • Tvoríme scénu a diváci sú hercami, profilový rozhovor s Pavlom Chomom, In.: Designum 2/2007
 • Miesto pre čerstvý dizajn, In.: Designum 1/2007
 • My world – nová subjektivita v dizajne, In.: Designum 6/2006
 • Nostalgická spomienka na akúsi domácnosť, In.: Designum 5/2006
 • Odvaha k dizajnu, Fórum dizajnu, In.: Designum 2/2006
 • 320 stoličiek a jeden sen o múzeu, In.: Designum 6/2005
 • Oh la Classe, rozhovor s grafickou dizajnérkou Máriou Mikulášovou, In.: Designum 4/2005
 • Dizajnér v tieni národného podniku, In.: Designum 3/2005
 • Intro, In: RUD, 3/2010
 • Diplomovky 2007, výstava magisterských diplomových prác VŠVU, RUD 3/2007

Ostatná publikačná činnosť:

 • Súlad pre všetky zmysly, In.: Interiér / Exteriér, marec 2007
 • Architektúra je ako krásna žena – interview s dizajnérom Fabiom Novembre, In.: SME 5.4.2005
 • Článok o výstave H.R.Gigera v Prahe, In.: SME 3.5.2005
 • Code X – Interview s L. Žalcom o výstave grafík v Galérii ŠUP v Bratislave, In.: SME 13.6.2005
 • 2001 – 2002 prispievateľka do internetového magazínu o výtvarnom umení – www.artnet.sk

Pedagogická činnosť:

2008 – súčasnosť

 • odborná asistentka pre vizuálnu komunikáciu a úžitkové umenie, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • cykly prednášok a seminárov: Úžitkové umenie v texte a kontexte, Sklo, keramika a šperk v 20. a 21. storočí, Dejiny vizuálnej komunikácie, Dejiny úžitkového umenia, Dejiny úžitkového umenia na Slovensku, Dejiny skla, Dejiny šperku, Dejiny keramiky, Dejiny obytného interiéru
 • vedenie diplomových seminárov

2004 – 2007

 • výučba teoretických predmetov v rámci interného doktorátu na Katedre teórie a dejín umenia, VŠVU, Bratislava
 • cykly prednášok a seminárov Úvod do dejín umenia 20. storočia, Slovenské umenie 20. storočia, Dejiny obytného interiéru

Dokumentárna tvorba:

2007 – 2008

 • spoluautorka a spolurealizátorka krátkych filmov o filme Tango s komármi (réžia M. Luther), www.miloslavluther.sk

2006

 • spoluautorka a spolurealizátorka krátkeho dokumentárneho filmu 4 seasons in design factory (o kultúrno-umeleckých aktivitách o. z. design factory). Objednávateľ : o. z. design factory

2005

 • autorka a realizátorka krátkeho dokumentárneho filmu 320 stoličiek (o objavení unikátnej zbierky historických stoličiek podniku Tatra nábytku Pravenec). Objednávateľ : Slovenské centrum dizajnu

2004

 • autorka a realizátorka dokumentárneho filmu Slávnosť všetkých, ktorí majú radi les (o sochárskom sympóziu mladých autorov v Čiernom Balogu). Objednávateľ – š.p. Lesy Slovenskej republiky

Iné:

2007

 • súčasnosť – členka Akadémie ČR – hodnotiaceho orgánu výročných cien Czech Grand Design, www.czechgranddesign.cz

2007

 • členka riešiteľského kolektívu projetku Arslexikon – Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, organizátor projektu – Ústav dejín umenia SAV

2007

 • odborné vypracovanie hesiel o úžitkovom umení a dizajne na Slovensku, www.arslexicon.elet.sk