Sabah Shawkat

Meno
doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.
Pozícia
Vedúci kabinetu inžinierskych predmetov
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
08:00 – 11:45
Utorok
13:00 – 15:15
Streda
08:30 – 13:00

Prezentácia online:

Sabah Shawkat @ Archinfo


Predmety:

 • Pozemné staviteľstvo, konštrukcie a materiály v architektúre VI. - VIII.

 

 

 


Odborná prax:

2003 – teraz

 • Vedúci kabinetu inžinierskych predmetov VŠVU

1999 – 2003

 • Docent na Katedre konštrukčno-technických disciplín Fakulty architektúry STU v Bratislave

1993 – 1998

 • Odborný asistent na Katedre bet.nových konštrukcií a mostov VŠVU

1988 – 1989

 • Projektant – statik v Architektonski studio, Chorvátsko

1983 – 1988

 • Hlavný inžinier, Organisme de control technique de la construction, Konstantin, Alžírsko

Štúdium:

 • 2000

 • Názov získanej kvalifikácie: docent
  Výskumn. úloha na tému: Deformačné vlastnosti železobet.nových nosníkov
  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

1997

 • Názov získanej kvalifikácie: autorizačné osvedčenie v odbore statika stavieb – autorizovaný stavebný inžinier Slovenskej komory stavebných inžinierov
  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

1990 – 1993

 • Názov získanej kvalifikácie: doktorandské štúdium
  Odbor: Teória a konštrukcie inžinierských stavieb
  Téma dizertačnej práce: Vplyv priečnych síl na priehyb pr.tových nosníkov
  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

1975 – 1981

 • Názov získanej kvalifikácie: magisterské štúdium
  Odbor: Pozemné stavby
  Téma diplomovej práce: Prefabrikované stavby, BNKSS
  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 5A