Peter Ančic

Meno
Mgr. art. Peter Ančic
Pozícia
Lektor

Prezentácia online:

Peter Ančic @ webumenia


Predmety:

  • Základy fotografie pre reštaurátorov I. - II.
  • Techniky fotografie a spracovanie obrazu I. – IV.
  • Základy fotografie I.
  • Historická fotografia teória a prax II.
  • Technológia historickej fotografie II.

 

 

 

 


Školiteľ:

  • Doc. Mgr.art. Jana Hojstričová, ArtD.

Doktorandská téma:

  • Portréty