Pavel Bukoven

Meno
RNDr. Pavel Bukoven
Pozícia
Vedúci oddelenia digitálnych technológií
Správca siete
Oddelenie
Oddelenie digitálnych technológií

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Modelovanie v programe MAYA I.
  • 3D modelovanie I., II.
  • Základy modelovania počítačom I., II.