Ondrej Tkáč

Meno
Mgr. Ondrej Tkáč
Pozícia
Registrovaná osoba, Odborný garant
Oddelenie
Referát verejného obstarávania