Ondrej Tkáč

Meno
Ing. Ondrej Tkáč
Pozícia
Verejný obstarávateľ
Oddelenie
Referát verejného obstarávania