Naďa Kančevová

Meno
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Predmety:

 • Kapitoly z teórie a dejín zberateľstva I., II.
 • Úvod do dejín umenia 20. storočia

CV:

Pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, a ako manažérka  nezávislých vzdelávacích a kultúrnych projektov.  V roku 2011 bola kurátorkou Zbierky úžitkového umenia a dizajnu v Slovenskej národnej galérii a pracovala tiež ako redaktorka kultúrneho oddelenia v Hospodárskych novinách. Popri publikačnej činnosti sa venuje aj kurátorským projektom. Od roku 2016 začala pôsobiť  ako riaditeľka a kurátorka bratislavskej galérie NOVA.  Študovala na Katedre dejín výtvarného umenia a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave kde získala magisterský titul. V roku 2015 získala doktorát na VŠVU v Bratislave za dizertačnú prácu Zbierkový objekt v 20. a 21. storočí: systémy a hodnoty, v ktorej rozoberá zberateľstvo/zbieranie ako fenomén posledných dvoch storočí.

Špecializácia :

Zbateľstvo v konzumnej spoločnosti v inštitucionálnych i mimoinštitucionálnych oblastiach,  súčasné teórie zbierania, zberateľstvo/zbieranie ako princíp tvorby vo vizuálnom umení posledných dvoch storočí.

Publikačná činnosť (výber):

 • Osamelí. Publikácia k výstavnému projektu: Bratislava 2016.
 • Peter Kalmus: Zbieranie ako princíp tvorby. Kinečko, roč. 5, č. 19, február+marec 2014, s. 17.
 • O zbieraní socialistického dizajnu: medzi obyčajným a kuriozitou. In: Pekárová, Adriena/Kolesár, Zdeno (eds.): K dejinám dizajnu na Slovensku. Slovenské centrum dizajnu, Bratislava 2013, s. 334−351.
 • Studia vizuální kultury. Recenzia knihy Marity Sturken a Lisy Cartwright In: World Literature Studies,roč. 2, č. 2, 2010, s. 90 – 92.
 • Kabinet kuriozít. Rozhovor Petry Hanákovej s kurátorkou výstavy Naďou Kančevovou. In : Profil súčasného výtvarného umenia, roč. 18, č. 1, 2011, s. 74−82.
 • Biela kocka trochu inak. Architektonické riešenie výstavy D'or et de feu v Paríži. In: Arch, č. 12, 2010, s. 48 -52.

Kurátorské projekty:

 • Intervencie v gotickej zbierke: SNG, Bratislava (október – január 2010 )
 • Kabinet kuriozít: SNG, Bratislava  (marec – júl 2011)
 • Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie: Galéria 19 , Bratislava  (september – november 2013)
 • Osamelí/Alone: Galleri Lista Fyr (Nórsko), Trastad Samlinger (Nórko), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (jún – október 2016)
 • 10 rokov skla Galérie Nova: Galéria Z, Bratislava (november – január 2016)