Monika Dobrovičová

Meno
PaedDr. Mgr. Monika Dobrovičová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Anglický jazyk I. – II.
  • Anglická konverzácia - 1., 2., 3. stupeň