Miroslav Gasidlo

Meno
Miroslav Gasidlo
Pozícia
Reprografia
Oddelenie
Oddelenie digitálnych technológií