Milan Ryzý

Meno
Milan Ryzý
Pozícia
Technický pracovník