Milan Opálka

Meno
Milan Opálka, akad. soch.
Pozícia
Odborný asistent

Prezentácia online:

www.opalka.sk

slavni.terchova-info.sk/osobnost/milan-opalka

Milan Opálka @webumenia

dolart.net/en/milan-opalka


Predmety:

  • Brúsené a tavené techniky spracovania skla I. – II.
  • Modelovanie I. – II.
  • Realizácia taveného a brúseného skla I. – II.