Milan Opálka

Meno
Milan Opálka, akad. soch.
Pozícia
Odborný asistent

Predmety:

  • Brúsené a tavené techniky spracovania skla I. – II.
  • Modelovanie I. – II.
  • Realizácia taveného a brúseného skla I. – II.