Michal Tornyai

Meno
Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.
Pozícia
Docent
Vedúci katedry

Predmety:

  • Počítačové spracovanie obrazu (Photoshop)
  • Písmo a typografia I. – IV.