Marián Zervan

Meno
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
Pozícia
Profesor
Vedúci katedry

Predmety:

  • Dejiny architektúry I., II.
  • Dejiny estetiky I., II.
  • Dejiny architektonických teórií a kritiky I., II.
  • Filozofia a estetika I., II.
  • Úvod do súčasnej architektúry
  • Veľké postavy súčasnej architektúry: P. Eisenman