Marcel Benčík

Meno
doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
Pozícia
Docent
Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu
Vedúci ateliéru
Telefón
+421 2 5942 8505, kl. 405
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
09:00 – 14:00

Prezentácia online:

Marcel Benčík @ SCD


Predmety:

 • Ateliér Priestor
 • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
 • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)

 

 

 


Marcel Benčík
Marcel Benčík: Marcel Benčík.
Marcel Benčík
Marcel Benčík: Marcel Benčík.
Marcel Benčík
Marcel Benčík: Marcel Benčík.
Marcel Benčík
Marcel Benčík: Marcel Benčík.
Marcel Benčík
Marcel Benčík: Marcel Benčík.

Vzdelanie:

2004/2007

 • interný doktorand, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU, školitel: doc. Pavel Choma, akad. mal.

2002/2004

 • magisterské štúdium, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU, Ateliér 303: doc. Pavel Choma, akad. mal.

2002

 • štúdijný pobyt: Slippery Rock University, Slippery Rock, Pensylvánia, USA

1998/2002

 • bakalárske štúdium, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU, Ateliér 303: Mgr. art. Emil Drlčiak (1998/2001), doc. Pavel Choma, akad. mal. (2001/2002)

1995/1996

 • výmenný štúdijný pobyt, Waltrip Senior High School, Houston, Texas, USA

1991/1995

 • Obchodná akadémia Žilina

1982/1998

 • Základná umelecká škola, Žilina

Práca:

od roku 1998

 • grafický dizajnér v slobodnom povolaní

od roku 2011

 • odborný asistent, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

2007/2011

 • asistent, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

2003/2007

 • grafický dizajnér pre kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie

od roku 2005

 • organizátor, kurátor, lektor a prednášajúci na podujatiach grafického dizajnu

2002/2004

 • odborný pedagóg na Súkromnej strednej umeleckej škole, Ivánska cesta, Bratislava

1996/1998

 • administratívny pracovník, Kontrakting, s. r. o., Žilina

1991/1997

 • stavebný robotník, predavač novín a reklamy, pomocná sila v kuchyni, záhradník, sťahovák, upratovač a pod.

Členstvo v organizáciach:

od roku 2010

 • člen boardu Dizajnvíkend Bratislava

2009

 • člen prípravného výboru Trienále plagátu Trnava

od roku 2008

 • G4 propagácia dizajnu z krajín V4 (spoluzakladateľ)

od roku 2010

 • G4 graduation project – najlepšie diplomové práce z oblasti dizajnu z krajín V4

od roku 2006

 • o. z. 1977 – propagácia a podpora grafického dizajnu (spoluzakladateľ)

od roku 2002

 • čestný člen Rotaract klubu Žilina

Členstvo v porotách a komisiách:

2011

 • Cena Dizajnvíkendu, člen odbornej poroty

od roku 2010

 • G4 Graduation projects, člen odbornej poroty

2010

 • logo mesta ružomberok, člen odbornej poroty

2009

 • Trienále plagátu Trnava – člen predvýberovej poroty

od roku 2010

 • Akademia Sztuk Pieknych Katowice, Poľsko, oponent

2011

 • Ostravská univerzita v Ostrave, člen diplomovej komisie

2007/2011

 • Grantový systém Mesta Žilina, člen odbornej komisie

2008

 • Tamga 08, Ruská federácia; Strelka 2008, Nižný Novgorod, člen výberovej komisie

2008/2009

 • UTB Zlín, oponent

Realizované projekty (výber od roku 2005):

2011

 • Katarína Poliačiková (publikácia); Čierna skrinka/The Black Box (publikácia); Kasárne Košice EHMK (koncepcia grafického dizajnu v architektúre – pre zerozero, Prešov); Róbert Brun, Masky/Mask (bibliofília)

2010

 • Vladimír Šucha, Aby univerzita mala dušu (kniha); Lubo Repka, Danubeat (kniha); Róbert Brun, Blackbox (bibliofília); Július Nemčík, 100 rokov (katalóg); Miesto činu (plagát)

2009

 • Graphic Europe, An Alternative Guite to 31 European Cities (medzinárodný kooperatívny knižný projekt), Londýn, Veľká Británia; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949/2009 (kniha); Róbert Brun, MMX (bibliofília); Cena Oskára Čepana 2009 (vizuálna identita podujatia); Poster for Migration (plagát), Atény, Grécko

2008

 • Sideways – bienále architektúry, Benátky, Taliansko (výstavný projekt so zerozero, Prešov); Róbert Brun, Talentum et Genium (bibliofília); Walk! (plagát), Paríž, Francúzsko; Pecha Kucha Night Bratislava a Žilina (vizuálna identita podujatia – spolupráca: L. Segečová, P. Líška, M. Jančok); Miloš Kopták, Alchymista (publikácia)

2007

 • Sario 2007/2008 (Slovenská investičná a rozvojová agentúra), vizuálna identita spoločnosti spolupráca: L. Segečovou a Ateliérom Choma); Alexis, kníhkupectvo (vizuálna identita spoločnosti); Creater (vizuálna identita projektu), (spolupráca: L. Segečová, A. Horváthová, P. Líška, K. Hrdá, M. Jančok, J. Blaško); Róbert Brun, Štyri ročné obdobia (bibliofília); G4 Central european design revue (PL, SK, CZ, HU), (vizuálny koncept slovenskej časti magazínu)

2006

 • Designum (vizuálna identita magazínu), (spoluráca: P. Bálik, J. Šicko, E. Drličiak), art-director čisla: 01, 03, 05/2006; Výročná správa VŠVU (spolupráca: J. Blaško)

2005

 • KUPÉ1, konferencia (vizuálna identita podujatia – spolupráca: P. Bálik); European Dream (publikácia – spolupráca: D. Hruza (A); Ivan Kmeco, Tristan Jonatán (kniha – spolupráca: P. Choma, J. Jančárová); Milan Lukáč (monografia)

2003/2008

 • Projekty pre kultúrne centrum Stanica, Žilina – Záriečie: 2008 – Kultúrna politika od A po Ž (spolupráca: M. Rišková); Noviny STANICA 2004, 2005, 2006, 2007 (vizuálna koncepcia a dizajn publikácie); 2007 – FUCK YOU EU.RO.PE (SK, RO), vizuálna identita divadelného predstavenia; 2006 – DELTA (BG), vizuálna identita divadelného prestavenia; Rondel Invasion (publikácia, v spolupráci s B. Matis, M. Jančok); Ici Même (spolupráca: P. Liška); 2005 – Robo Blaško, Lost Project (publikácia); Kofola sessions (logo); 2004 – Kultúrna politika od A po Ž (vizuálna identita projektu); Čerstvo natreté!!!!!!!!!!! (spolupráca: H. Lukšů and M. Dacejová)

Workshopy (organizácia alebo lektorovanie):

2010

 • Bilingualism/Multilingualism • Toruň, Poľsko (CSW Toruň, počas festivalu Plaster I.); Pracujeme pre Kremnicu (v kooperácii s S. Jokelová/Katedra dizajnu); Macko (v kooperácii s E. Devečková/Katedra Textilu)

2009

 • Rurálny plagát, Báhoň; FO+GD (v kooperácii s M. Horban/Katedra fotografie a iných médií), Komix, Kremnica

2007

 • Living Underground 3, Žilina (v kooperácii s M. Jančok); Design Therapy, AKA Tallin, Estónsko (v kooperácii s P. Bálik a J. Šicko)

2006

 • Living Underground 2, Rondel Invasion, Žilina; DesignGallery, galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš (v kooperácii s P. Choma); Comment, Bratislava (v kooperácii s P. Bálik, J. Šicko)

2005

 • Biela Stopa, Kremnica (v kooperácii s B. Zavarská/Katedra architektúry); Living Underground 1, Podchodom vchod!

Konferencie (prednášky):

2011

 • Plaster 2, International festival of Graphic Design, Toruň, Poľsko: Myths and Truths about freelancing in graphic design in Slovakia

2009

 • Trienále plagátu Trnava, Galéria Satelit, Bratislava: Mine Book Design!; Pecha Kucha Night Bratislava, Bratislava: Mine Book Design!; Fali vam prostor?, CK 13, Novi Sad, Srbsko: Project Sideways, XX. Biennial of Arcitecture in Venice; Vizuálna , časť 1., Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

2008

 • Pecha Kucha Night Žilina, Žilina, Dizajn pre Stanicu

2006

 • Transformations, St. Etienne, Francúzsko: Cultural and Social projects for Sustainble Life, Living Underground – We do it, because we do it well!

2005

 • FISE, Meeting for creative support, Varšava, Poľsko: Graphic design at Stanica, activism of young people; Cultural conference, Tartu, Estónsko: Design projects Stanica

Výstavy:

2011

 • Čierna skrinka II: Galéria Medium, Bratislava; Galerie Koridor OU, Ostrava; Akademia Sztuk Pieknych, Katowice, Poľsko; Gallery Dzyga, Ľvov, Ukrajina – kurátor a vystavujúci autor

2009

 • Posters on Migration, Atény, Grécko; Čierna skrinka I: Považská galéria umenia, Žilina; Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš – kurátor a vystavujúci autor

2008

 • Sideways, Pavilón Českej a Slovenskej Republiky na Bienále architektúry v Benátkach, Benátky, Taliansko; Walk!, letiská Ch. De Gaulle a D’Orly, Paríž, Francúzsko; Slovak Rep, Místodržitelský palác, Brno, Česká republika;

2005

 • Disorientation, City Globe Gallery, Newcastle upon Tyne, Anglicko; Take Me with you and Make Me Better, Považská galéria umenia, Žilina; CKS Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš