Ľuboslav Paľo

Meno
doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.
Pozícia
Docent
Vedúci ateliéru

Prezentácia online:

Ľuboslav Paľo @bibiana

IG: @lubopalobooks


Predmety:

 • Ateliér ilustrácie a grafiky
 • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
 • Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie)
 • Médium papier - knižná väzba

 

 


La Fontaine – Bájky
Ľuboslav Paľo: La Fontaine – Bájky.
Frohe Weinachten
Ľuboslav Paľo: Frohe Weinachten.
Kde bolo...
Ľuboslav Paľo: Kde bolo....
Kde bolo...
Ľuboslav Paľo: Kde bolo....
Nicht erwischt!
Ľuboslav Paľo: Nicht erwischt!.

Štúdium:

2011

 • Titul „artis doctor“ ArtD. v študijnom odbore výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave, tematický okruh dizertačnej práce: Typológia súčasných ilustrovaných kníh pre deti. Druhové špecifikum ilustračnej tvorby pre deti na Slovensku / Vysoká škola výtvarných umení – Katedra grafiky – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / Prof. Dušan Kállay, akad.mal. / konzultant dizertačnej práce PhDr. Ivan Jančár

1998

 • Titul magister (Mgr. art) v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení – Katedra grafiky – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / Prof. Dušan Kállay, akad.mal. – Názov diplomovej práce: Bibliofília na námet básnickej zbierky Teda Hughesa Crow

1996

 • Titul bakalár (Bc.) v odbore Výtvarné umenie – grafika na Vysokej škole výtvarných umení – Katedra grafiky – Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / Prof. Dušan Kállay, akad.mal. – Názov diplomovej práce: Hlava – psychológia portrétu

1992

 • Titul magister (Mgr.) v odbore ruský jazyk a literatúra- výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach

Prax:

od 2003

 • Vysoká škola výtvarných umení, katedra grafiky, Bratislava, funkcia asistent, od 2009 odborný asistent

1998 – 2003

 • Stredná súkromná umelecká škola, (Ivánska cesta) Bratislava

1993 – 1997

 • Základná umelecká škola (ul. Podjavorinskej, Bratislava)

Zahraničné pobyty a stáže:

2010

 • Slovenská ilustračná tvorba (lektor – prednáška), Museum of Modern Art, Shiga, Japonsko

2009

 • Knižná tvorba (lektor – workshop), galeria MAMBO, Bologna, Taliansko

2008

 • A Well Designed Book (lektor – prednáška), Akademia Sztuk Pieknych, Katowice, Poľsko

2007

 • Workshop Albína Brunovského (lektor), BIB, Bibiana, Bratislava

1998

 • Cité International des Arts (študijný pobyt), Paríž, Francúzsko

Ocenenia:

2008

 • Cena Ľudovíta Fullu, Fond výtvarných umení, slov. sekcia IBBY, Bibiana

2006

 • Cena ministerstva kultúry za najlepšie ilustrácie „Najkrajšie knihy Slovenska 2005“

2005

 • Bienále ilustrácií Bratislava 2005 – Zlaté jablko

2004

 • Oita Biennale of Illustrations – Associate Prize, Oita, Japonsko

2004

 • Zápis na Čestnú listinu IBBY/Certificate of Honour for Illustration Kapské mesto, JAR

2003

 • Cena Bibiany „Najkrajšia kniha Slovenska 2002″

1999

 • Cena Matice slovenskej v súťaži „Najkrajšia kniha Slovenska“

Výstavy:

2003

 • Najkrajšie knihy Slovenska, Bibiana, Bratislava, BIB, Dom umenia, Bratislava

2004

 • Oita Biennale of Illustrations, Oita, Japonsko,

2004

 • BIB Japan, Urawa Art Museum, Nara Prefecture Museum, Japonsko

2005

 • Najkrajšie knihy Slovenska, Bibiana, Bratislava

2005

 • Súčasná slovenská ilustrácia /nominačná na BIB/, BIBIANA, Bratislava

2005

 • BIB, Dom umenia, Bratislava

2005

 • Biennale of Illustrations, Barreiro, Portugalsko

2005

 • Ocenení ilustrátori na BIB 2005, Helsinky, Fínsko

2005

 • Jyvaskyla-Fínsko, Hämeenlinna-Fínsko,

2005

 • Berlín-Nemecko

2005

 • Praha, Česká republika,

2006

 • Maľovaný svet, Hornozemplínske osvetové centrum, Vranov, samostatná výstava

2006

 • I.Bienále ilustrácií, Zagreb, Chorvátsko, kurátor slov.kolekcie Mgr.B,Brathová

2006

 • Obrazy fantázie – Le immagini della fantasia,/účasť slov.ilustrátorov/,Bibiana, Bratislava, kurátorka Mgr.B.Brathová

2006

 • BIB 2005 Japan, Ashikaga Museum of Art, Japonsko

2006

 • Hiratsuka City Museum of Art, Japonsko

2006

 • Im Reich der Phantasie, Mindelheim, Kulturamt

2006

 • Žilinský literárny festival, Artforum, oktober 2006, Žilina

2007

 • BIB Japan 2006 Kosugi Hoan Museum of Art, Tochigi Prefecture, výstava pripravená The Japan Association of Art Museums

2007

 • Urawa Art Museum, Saitama Prefecture, výstava pripravená The Japan Association of Art Museums

2007

 • Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, komisárka výstavy Mgr. Barbara Brathová

2007

 • Bienále ilustrácií Bratislava 2007, Dom umenia, Bratislava, komisárka výstavy Mgr. Barbara Brathová

2007

 • Mačka vo vreci, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, komisárka výstavy Mgr. Barbara Brathová

2007

 • Barevný vodopád, Oblastní galerie v Liberci, ČR, komisárka výstavy Zuzana Štěpanovičová

2007

 • Barevný vodopád, Slovenský inštitút v Prahe, ČR, komisárka výstavy Zuzana Štěpanovičová

2008

 • Design match 2008, organizátor CZECHDESIGN, doc. Ferdinand Chrenka, Veletržní palác

2008

 • Národní galerie, Praha, repríza výstavy

2008

 • Národné osvetové centrum, Bratislava, repríza výstavy – Kasárne/Kulturpark, Košice

2008

 • Ocenení slovenskí ilustrátori na BIB 1967 – 2005, Varšava, Poľsko

2008

 • II. Bienále ilustrácií Zahreb, Zahreb, Chorvátsko

2009

 • Dušan Kállay and the atists in Bratislava, Itabashi art museum, Japonsko

2010

 • Biennale der Illustrationen in Bratislava, Slovenský inštitút, Viedeň, Rakúsko

Publikácie:

 • M. Kováčik: Alžbeta Bátoriová, Vydavateľstvo Perfekt, Bratislava 2003
 • J. Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí, Vydavateľstvo Perfekt, Bratislava 2003
 • Ľ. Paľo: 1 + 1 = 2, Bohem press, Zūrich, 2003, nemecké vydanie
 • L. N. Tolstoj: Rozprávky a bájky, Buvik, Bratislava,2003
 • Ľ. Jurík: Choď za svojím snom, vydavateľstvo Alberta Marenčina PT, Bratislava, 2004
 • Ľ. Paľo: Nicht Erwischt!, Bohem Press, Zūrich, 2006
 • Frohe Weihnachten!  Bohem Press, Zürich, 2006
 • Fenomén Zamarovský, Perfekt, Bratislava, 2006
 • Zverinec na siedmom poschodí, Slovart, Bratislava, 2006
 • Tajomstvo Riečnej panny, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 2008
 • Bájky,  Petit Press, Bratislava, 2008
 • Už dosiahnem na kľučku, Buvik, Bratislava, 2008
 • Príbeh o príbehu, Úsmev ako dar, Prešov, 2008
 • Kde bolo, tam, bolo…, Úsmev ako dar, Košice, 2010