Ľubica Mildeová

Meno
Mgr. art. Ľubica Mildeová, ArtD.
Pozícia
Zastupujúca inštitucionálna koordinátorka
Oddelenie
Zahraničné oddelenie
Telefón
+421 2 5942 8535, kl. 435
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
13.30 – 15.00 Hviezdoslavovo nám. (miestnosť/room 316)
Streda
13.30 – 15.00 Hviezdoslavovo nám. (miestnosť/room 316)
Štvrtok
13.30 – 15.00 Hviezdoslavovo nám. (miestnosť/room 316)